Såhär maximerar du affärsresultat och medarbetarengagemang

Coachande medarbetarundersökning

Medarbetarengagemang och affärsresultat går hand i hand.

Vill du maximera ditt affärsresultat genom ett ökat medarbetarengagemang? Såhär gör du för att skapa hållbar avkastning mot affärsmål genom ett höjt medarbetarengagemang!

För att få sina medarbetare att prestera, driver många organisationer sina resultat genom kortsiktiga finansiella incitament för medarbetaren: ”gör du detta, får du det här”. Precis som föräldrar kan få omedelbara resultat från sina barn med hjälp av en piska; ”om du inte städar upp, får du inte titta på TV” eller en morot; ”om du slutar sjunga, får du en glass”, kan chefer och organisationer få omedelbara kortsiktiga resultat: ”om du möter ditt mål får du en bonus på 10%”. Men är det här rätt väg för alla? Förmodligen inte. Forskning har visat att den här typen av piska eller morot motivation inte alltid fungerar i arbetssituationer. Faktum är att det till och med kan vara skadligt. Ändå fortsätter företag att använda den här metoden. Varför? Förmodligen för att användandet av piska eller morot motivation leder till synliga och omedelbara kortsiktiga resultat.

Risken med den här taktiken är dock att resultaten bara varar kortsiktigt. Hur kan du driva långsiktiga resultat år efter år?

Varför bör du kontinuerligt driva ett ökat medarbetarengagemang?

För att driva långsiktiga resultat måste vi hitta det inre engagemanget i vår organisation. Vad skulle det betyda för dina resultat om din och din organisations engagemang var högre? Hur mycket bättre resultat tror du att du skulle kunna åstadkomma om du kunde öka engagemanget med 10% varje år under de kommande tre åren?

En Gallupstudie som jämför nyckelområden mellan organisationer med högt och lågt engagemang, har visat överraskande resultat:

Medarbetarengagemang och affärsmål

Medarbetarengagemang och affärsmål

Figur 1: Jämförelse av affärspåverkan på företag i topp- och bottenkvartilen av medarbetarengagemang.

Varje område i Gallup studien kan kopplas till en kostnad eller en ökning i omsättningen.

Att kontinuerligt driva ökat medarbetarengagemang

Vad som verkligen engagerar folk skiljer sig från person till person, men nyckelingredienserna för ökat engagemang kan delas in i fyra huvudområden:

 • Individuellt välmående
 • Engagemang genom människor
 • Engagemang genom syfte
 • Engagemang genom uppgifter

För vissa personer är en av dessa engagemangdrivare viktigare än andra. Det är dock viktigt att reflektera över dem alla, både som chefer och som medarbetare. Med detta i åtanke medan du utför dina uppgifter på jobbet och medan du bygger på företagets organisationskultur, kommer du se en stor påverkan på resultaten, samt ditt och andras välmående. Effekterna kommer märkas redan kortsiktigt, och genom kontinuerliga mätningar tillsammans med förbättringar och justeringar av engagemangdrivarna, kommer de långsiktiga resultaten snart att följa.

Vad betyder de olika engagemangdrivarna?

Medarbetarengagemang genom individuellt välmående

Om du mår bra presterar du bra. Det här är basen för högpresterande individer. Du måste kunna fokusera på rätt saker på jobbet för att prestera. Om du inte mår bra, riktas ditt fokus mot det problemet. Alla kan direkt påverka sitt eget välmående. Exempel på områden att arbeta med är: sömn, mat, motion och mental träning.

Medarbetarengagemang genom människor

Vi har ett behov av samhörighet, gemenskap och sympati på vår arbetsplats. Vi behöver kollegor vi gillar och kan prata med, vi behöver chefer med hög empati och vi behöver bli sedda och hörda. Några exempel:

 • Vi har ett behov av att bli sedda och hörda av våra chefer och kollegor
 • Vi behöver goda vänner på jobbet
 • Vi vill vara älskade av vår chef

Medarbetarengagemang genom syfte

Den personliga agendan måste gå i linje med företagets agenda. Vi behöver förstå varför vi gör det vi gör, och vissa personer behöver mycket frihet i hur, när och var de utför sitt jobb.

Några exempel:

 • Varför är vi här och varför ska vi göra den här uppgiften? Den här frågan, skälet att finnas, måste besvaras
 • Frihet i hur man utför uppdraget är viktigt. Inte hur, när och var.
 • Nyckelordet är ROWE – Results Only Work Environment

Medarbetarengagemang genom uppgifter

Tydliga mål som ligger i linje med hela organisationen är viktiga för att få alla medarbetare att arbeta mot samma mål. För vissa är tydliga och effektiva processer, arbetets omfattning och tydliga fakta också viktiga för att förstå och skapa ett inre engagemang. Några exempel:

 • Behovet av tydliga mål och kontinuerliga mätningar för att följa resultatet
 • Behovet av att förstå fakta och data
 • Behovet av tydliga och effektiva processer för hur man kan uppnå målen

Vad borde du göra och var kan du börja för att maximera medarbetarengagemag?

Reflektera över de ovannämnda engagemangdrivarna, både som medarbetare och som chef. Hur kan du bidra till att uppfylla de olika behoven för dina kollegor inom din organisation?

Börja med en diskussion i ditt team och bedöm er själva inom de olika nyckelområdena. Arbeta kontinuerligt med att mäta och samla in insikter kring hut det är i din organisation idag och var du vill ta dig. Skapa en vision och strategi med handlingar. Börja ta små, kontinuerliga aktioner varje dag och era resultat kommer komma, kortsiktiga så väl som långsiktiga.

Lycka till och du är välkommen att komma med kommentarer och frågor!

medarbetarengagemang

Vill du ha våra artiklar och inlägg löpande? Prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer ca en gång per månad. Puls Solutions finns därför att vi vill skapa framgångsrika och attraktiva verksamheter, med engagerade medarbetare, som kontinuerligt förbättrar sig och levererar högre avkastning mot tuffare mål som går att mäta på riktigt. Vi kallar detta för avkastning på engagemang – Return On Engagement. www.puls-solutions.se

Join the discussion One Comment

Leave a Reply