Har du koll på vad som får ert medarbetarengagemang att blomstra?

Coachande medarbetarundersökning

Medarbetarengagemang är högst upp på prioriteringslistan hos organisationer som utvecklas, växer och frodas. Medarbetarengagemang prioriteras till och med över kundnöjdhet. Anledningen till detta är att de som har insett att om medarbetarna är engagerade, trivs och utvecklas så kommer kunderna att trivas och då kommer även ägarna att trivas och frodas.

SHRM Foundation, i samarbete med Globoforce, släppte nyligen en rapport, ”Creating a More Human Workplace Where Employees and Business Thrive.”

Rapporten ringar in fem olika områden att arbeta med för att öka medarbetarengagemang och få medarbetarna att gå den där extra milen:

 1. Livskraft och vitalitet
  • Medarbetare som har hög energi och hög egen motivation att prestera på jobbet utvecklas också bättre än andra. Det handlar framförallt om att rekrytera in rätt person till rätt plats som känner passion för företagets produkter eller tjänster.
  • Vad kan du som ledare göra? Ledarna kan möjliggöra vitalitet i en organisation genom att se till att man tydliggjort ett syfte och att man anställer och behåller personer som brinner för det syftet – de känner att de kan göra skillnad.
 2. Lärande
  • Medarbetare som frodas och utvecklas vill ha en karriärväg. Det handlar inte bara om nya positioner och titlar utan att få möjlighet att lära sig något nytt, något som hjälper medarbetarna att bli bättre på vad de gör och som hjälper dem att bättre uppfylla organisationens syfte. De vill experimentera med nya arbetssätt och känna en frihet i att kunna påverka vad de gör och hur de löser sina uppgifter.
  • Vad kan du som ledare göra? Ett av de bästa sätten att lära är genom att få och ge feedback. På detta sätt kan cheferna och kollegorna stötta varandra i sitt lärande och experimenterande och ge feedback på vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.
 3. Hälsa
  • Enligt rapporten så har medarbetare som utvecklas en bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro än andra. Enligt rapporten var medarbetarna med en bättre hälsa 32% mer engagerade till sitt arbete och 46% mer nöjda en andra.
  • Vad kan du som ledare göra? Ta dina medarbetares hälsa på allvar och gör det inte bara genom en hälsoundersökning vart tredje år. Engagera och motivera dina medarbetare till en hälsosam livsstil genom att kontinuerligt mäta och bry dig om hur de mår. Ta hjälp av inspirationsföreläsare eller delta i hälsoutmaningar som t.ex Actimate.
 4. Ledarskap
 5. Balans mellan arbete och fritid 
  • Anställda som utvecklas och mår bra på sitt arbete mår också ofta bra och utvecklas på sin fritid och vice versa. Rapporten visar att om man utvecklas inom icke-arbetsrelaterade aktiviteter så bygger det upp energi och resurser som man sedan tar med sig till sitt arbete.
  • Vad kan du som ledare göra? En viktig nyckel är att erbjuda en flexibel arbetsmiljö där man har möjlighet till en fritid för att ladda upp batterierna och kunna påverka sitt eget välbefinnande.

Kommentera gärna din syn på detta. Hur gör du i ditt ledarskap?

Leave a Reply