Fem tips på hur du som chef skapar engagemang genom att jobba med samhörighet

By september 18, 2017För Chefen
Coachande medarbetarundersökning

Som chef har du genom ditt ledarskap ett väldigt stort inflytande på din personals engagemang. Du kan genom ditt ledarskap skapa förutsättningar för ett mycket högt engagemang och vi har beskrivit de olika engagemangsdrivarna i blogginlägget: Maximera affärsresultat och medarbetarengagemang.

En viktig del för ett högt medarbetarengagemang är att känna samhörighet med dem man jobbar och att ha vänner på jobbet som man trivs med. Det finns stora undersökningar (Gallup) som visar att organisationer med en hög samhörighet ger olika resultat, bl.a:

  • Högre engagemang på jobbet
  • Mer nöjd med sin ersättning
  • Nöjdare kunder
  • Lägre frånvaro
  • Mer innovation

Här följer några enkla tips på hur du konkret kan skapa ett ökat medarbetarengagemang genom att arbeta med samhörigheten på din arbetsplats:

1. Visa respekt

Låt andra komma till tals och lyssna aktivt på andras åsikter. Tacka för andras insatser även om ”de bara gör sitt jobb”. Ett tack är så enkelt att säga men betyder så mycket. Respektera att det finns ett liv utanför jobbet. Det handlar inte om att du ska ha en ”låt gå attityd”, medarbetarna måste självklart prestera efter de ansvar de har, men det handlar om att ge flexibilitet och frihet under ansvar.

2. Bygg relationer och ha sunda konflikter 

Positiva relationer på din arbetsplats är otroligt viktigt för att skapa förutsättningar för ett högt engagemang. Hur du bygger värdefulla relationer kan du läsa om i detta blogginlägg. En grund för sunda konflikter är att det finns tillit i din grupp. Tillit skapar du bl.a genom att visa och främja öppenhet och våga vara sårbar. Det är okej att inte kunna allt, det är okej att be om hjälp och det är okej att säga nej. Lyssna på andras åsikter, acceptera att andra har en annorlunda syn och argumentera utifrån att hitta en lösning som utgår från er verksamhets kultur och mål.

3. Var intresserad av dina medarbetare

Tyck om dina medarbetare och bry dig om dem på riktigt. Fråga inte bara frågor kring deras jobb och arbete utan bry dig även om hur de mår och ur de har det utanför jobbet. Joachim Källsholm, VD för Securitas i Sverige, beskriver sin syn på medarbetarengagemang på vår blogg: ”För mig handlar det om i en organisation som är tjänsteproducerande med många medarbetare att man först och främst älskar människor och umgås med människor. Annars blir det svårt att agera som chef på ett trovärdigt sätt, när man skall prata om medarbetares engagemang så det inte blir klyschigt”. ”Men som sagt vara genuint intresserad. Du måste lyssna, motivera och återkoppla, skapa ett förtroende hos dina medarbetare oavsett vart i organisationen du arbetar.”

4. Tydliggör individuella roller och ansvarsområden

En av de vanligaste orsakerna till konflikter på jobbet är att människor är oeniga om vem som ansvarar för vad. Dessa konflikter blir sällan sunda utan istället hamnar man i luven på varandra och det mår ingen bra av. Där finns forskning som visar att den metod som ger bäst utfall för att utveckla en grupp är att klargöra roller tillsammans med att ta fram gemensamma mål.

5. Bli bra på att ge och ta emot feedback

Studier har visat att det ledarbeteende som ger bäst effekt är att ge medarbetarna uppmärksamhet, utvärdera och följa upp deras arbete, d.v.s det vi till vardags kallar feedback,  allra bäst effekt ger den uppmuntrande feedbacken. Läs mer om hur du ger och tar feedback i detta blogginlägg. Skapa en kultur där feedback mellan medarbetare likväl som mellan chefer och medarbetare är återkommande inslag i vardagen. Det kommer stärka era relationer, det kommer att öka er kompetens och ert engagemang och era affärsresultat.

Lycka till och kommentera gärna!

Källor: Drive, Daniel H. Pink, Behovsanpassat ledarskap, Stefan Söderfjäll, The five dysfunctions of a team, Patrick Lencioni.

Leave a Reply