Category

För Chefen

roller och ansvar
För ChefenFör HR-Chefen
March 8, 2018

Fyra steg till hur du skapar ökat engagemang genom tydliga roller och ansvar

Känner du igen diskussionen kring roller och ansvar på din arbetsplats? Ofta är detta en…
Read More
Tio-sätt-att-öka-medarbetarengagemang
För Chefen
February 28, 2018

Tio tips till chefer som vill öka medarbetarengagemang

Att skapa rätt förutsättningar för ett ökat medarbetarengagemang är egentligen förvånansvärt enkelt. Men trots detta…
Read More
en-till-en möten
För ChefenFör HR-Chefen
January 25, 2018

Så ökar du medarbetarengagemang med regelbundna en-till-en möten

Dags för det årliga medarbetarsamtalet igen? Cheferna våndas då mycket ska förberedas, mål och utvecklingsplaner…
Read More
effektiva processer
För Chefen
October 18, 2017

Skapa effektiva processer för ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat

Många gånger visar medarbetarundersökningen att personalen tycker att organisationens processer behöver förbättras. Detta kan även yttra…
Read More