Vi är experter på Return On Engagement.

Och att ha kul på jobbet.

Vad är Return On Engagement?

About Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur många implementerar strategier, driver förändringsprojekt och arbetar med medarbetarengagemang.

Vi får din strategi och dina förändringsprojekt att bli verklighet och ert medarbetarengagemang att öka!

About Puls Solutions

Vår Return On Engagement Metodik är framtagen tillsammans med forskare och vi mäter de faktorer som påverkar individens och organisationens engagemang och välmående kopplat till din strategi, dina förändringsprojekt och dina affärsmål.

about-03

Tillsammans med dig bestämmer vi vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi kontinuerligt ska mäta, förbättra och upprätthålla ett högt engagemang och kopplar ihop detta till hur din strategi eller ditt förändringsprojekt ska implementeras för att få effekter i dina affärsmål.

About Puls Solutions

Vi finns med och implementerar din strategi eller ditt förändringsprojekt. Vi vet att du och din personal har massor att göra i vardagen och därför tror vi på att du ska arbeta med små kontinuerliga steg i rätt riktning. Vi säkerställer en process för kontinuerliga förbättringar för ökat engagemang och välmående och kopplar detta till tydligt mätbara resultat. Vi kallar detta avkastning på engagemang – Return On Engagement.

Ett unikt digitalt verktyg för att kontinuerligt mäta och implementera din affärsstrategi eller ditt förändringsprojekt som syns i ditt affärsresultat kopplat till engagemang och välmående.

PulsMeter kan användas som en ny typ av medarbetarundersökning, ett coachande verktyg som ger affärsresultat som kan mätas på riktigt:

Kontinuerliga mätningar av drivkrafter som gör det möjligt att öka ditt affärsresultat och medarbetarengagemang. Verktyget coachar medarbetarna till ökat ansvarstagande och avlastar cheferna då respektive medarbetare skapar sin egen handlingsplan.

Metodik framtaget tillsammans med forskare för att driva och implementera ett ökat medarbetarskap, engagemang, välmående och tidiga varningssignaler om något inte står rätt till.

Cheferna får en prognos på vad medarbetarna själva tänker göra och kan därmed följa upp och positivt förstärka de beteende som de vill se mer av. Visar resultatet i riktiga pengar och riktiga affärsmål.

Experter på Return On Engagement

Vi får din strategi och ditt förändringsprojekt att bli verklighet och ert medarbetarengagemang att öka!

Vi har engagerade människor och verktyg som analyserar, driver och implementerar ett ökat Return On Engagement hos dig.

Lönsamhet, engagemang och välmående går hand i hand. Världens mest framgångsrika organisationer har insett detta och bygger sin företagskultur baserat på detta tankesätt. Vi är helt övertygande om, oavsett vilket nuläge du än har, att där är möjlighet för att ständigt förbättras mot denna vision. Kontinuerliga förbättringar som har sitt ursprung i en strategi kopplat till tydliga och mätbara affärsmål, är grundläggande för återkommande lönsamhet och ett högt medarbetarengagemang.

Vår metodik är framtagen med hjälp av forskare och vi garanterar att våra projekt och verktyg ger dig mätbara resultat som syns direkt i riktiga affärsresultat och genom mer engagerade och välmående medarbetare.

Kontakta oss

Vi är anslutna utbildningsanordnare hos AFA Försäkring

Köp din arbetsmiljöutbildning via Puls Solutions och sök bidrag för kostnaden genom din AFA försäkring.

Arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, har kommit överens om att ge stöd för arbetsmiljöutbildning under en treårsperiod. Målsättningen är att företag inom privat näringsliv ska ges möjlighet till kompetenshöjning inom arbetsmiljö.

Från 1 januari 2016 kan arbetsgivare få ekonomisk ersättning för arbetsmiljöutbildningar inom ett stort antal områden. Det gäller grund- och vidareutbildning för chefer och vidareutbildning för skydds-/arbetsmiljöombud.

KONTAKTA OSS

Experter på att ha kul på jobbet

Vi brinner verkligen för det vi gör och de resultat vi levererar. Vi har kul på jobbet och vårt engagemang smittar av sig på våra kunder.


Kontakta oss

Några kunder

Lyckas med Return On Engagement. Få tips och råd i vårt nyhetsbrev.

Skicka till min e-post!