Vill du också veta hur du kan få din strategi och dina förändringsprojekt att bli verklighet samtidigt som medarbetarengagemanget ökar?

 

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM PULSMETER – EN COACHANDE OCH PULSANDE MEDARBETARUNDERSÖKNING

 

 Fyll i nedan formulär så kontaktar vi digVanliga utmaningar som våra kunder har berättat om

 • Lågt medarbetarskap: ”det är någon annans fel”.
 • Använder traditionella medarbetarundersökningar: driver en offermentalitet “det är någon annans ansvar att fixa till det”.
 • Hög belastning för HR och chefer att analysera och driva förbättringar kopplat till vanliga medarbetarenkäter.
 • Ofta långa handlingsplaner kopplade till medarbetarenkäter som sällan blir helt genomförda.
 • Hur ska man förvandla åsikter och data till beteendeförändringar som syns i mätbara affärsmål?

PulsMeter coachande medarbetarundersökning

 • Omedelbar personlig återkoppling och individuella handlingsplaner.
 • Kontinuerliga mätningar, resultat och förändringar i realtid.
 • En coachande medarbetarundersökning som driver beteendeförändringar och eget ansvarstagande, små steg i rätt riktning, som syns och mäts i affärsmål.
 • Avlastar HR och cheferna. Som chef ser du vad dina medarbetare tänker göra den närmaste tiden.
 • Implementerar er strategi, era förändringsprojekt och ökar medarbetarengagemang.
 • Metodik och verktyg baserat på forskning.