Monthly Archives

January 2017

För HR-Chefen
January 23, 2017

Nya trender inom medarbetarengagemang

Såhär brukar man arbeta med medarbetarengagemang HR ansvarar för medarbetarengagemang Fokusområden väljs ut av ledningsgruppen…
Read More
Coachande medarbetarundersökning
Övrigt
January 19, 2017

Vad ger det för värde att benchmarka medarbetarengagemang?

Under vinjetten Hjärnfysikern skriver Johan Renström i tidningen Runners World, Dec 2016 (1), om framgångsfaktorer…
Read More