Så lyckas du med din pulsande medarbetarundersökning

By mars 15, 2018För HR-Chefen
Pulsande medarbetarundersökning

Pulsande medarbetarundersökning – är det något som är på din agenda?

Pulsande medarbetarundersökning är något som många chefer och personal inom HR pratar om och vi ser en trend att fler och fler efterfrågar verktyg för pulsande medarbetarundersökningar. Men att bara mäta oftare är inte rätt lösning. Det kräver mer än så och därför vill vi ge dig några tips och råd på hur du lyckas med pulsande medarbetarundersökningar oavsett vilket verktyg som du väljer.

1. Vad är en pulsande medarbetarundersökning?

En pulsande medarbetarundersökning:

  • är en kort enkät med få frågor som medarbetarna besvarar mer frekvent (behöver inte vara samma frågor) under året
  • fokuserar ofta på ett fåtal områden som man vill förbättra
  • går snabbt för medarbetarna att besvara

2. Vad är syftet med en pulsande medarbetarundersökning?

Traditionellt har de flesta organisationer arbetat med större medarbetarundersökningar som görs en gång per år, ibland ännu mer sällan. Medarbetarna svarar på frågor, ofta väldigt många frågor. Svaren sammanställs av undersökningsföretaget och resultatet presenteras i en ofta avancerad rapport som är klar 2-3 månader efter undersökningen är genomförd.

Syftet med en pulsande medarbetarundersökning är att mäta och stämma av oftare hur din organisation mår och hur engagerad den är. På så vis kan du  följa upp så att ni är på rätt väg och ni kan agera i tid om något inte står rätt till.

Genom att fråga personalen oftare, visar du också att du intresserar dig för hur de mår och hur deras engagemang är. Detta i sig är ett sätt att öka medarbetarengagemang (men det räcker inte med att bara mäta).

3. Hur ofta ska man mäta/pulsa frågorna i medarbetarundersökningen?

Detta beror helt på hur mycket tid och energi ni kan lägga på att arbeta med resultatet som ni får från mätningen. Att bry sig om hur personalen mår och deras engagemang är otroligt viktigt. Men om ni bara mäter och inte agerar på resultatet, då är det ett säkert sätt att motverka medarbetarengagemanget.

Fråga dig därför först: hur mycket tid i månaden kan vi lägga på att agera och driva förbättringar som baseras på resultatet från medarbetarundersökningen? Om ni aktivt arbetar med resultatet varje vecka, då kan ni också göra mindre pulsmätningar kring fokuserade frågor varje vecka.

De flesta av våra kunder mäter mellan en gång i månaden till en gång per kvartal.

4. Vad ska jag göra med resultatet från en pulsande medarbetarundersökning?

De flesta verktygen för pulsande medarbetarundersökningar ger dig resultatet i realtid så du behöver inte vänta på någon rapport som presenteras av undersökningsföretaget. Detta ger chefen möjlighet att agera mycket snabbare och det ställer också krav på chefen att agera snabbare än vad man kanske är van vid.

Vårt råd är att fokusera och prioritera det som är absolut viktigast.

Det är dags att sluta upp med att ta fram långa handlingsplaner som ska släcka alla larmsignaler från medarbetarundersökningen – det är ytterst få som orkar genomföra dessa handlingsplaner.

Börja istället att jobba mer agilt.

Resultatet från medarbetarundersökningen ger er ett diskussionsunderlag för att prioritera:

”Vad skulle ha störst påverkan på mitt engagemang om vi förbättrade det som organisation?”

Fokusera på just detta område och implementera förbättringar kring det prioriterade området innan ni går vidare med aktiviteter inom andra områden.

5. Hur du undviker vanliga fallgropar med pulsande medarbetarundersökningar

  • Att endast mäta oftare ökar som sagt inte medarbetarengagemang. Det handlar om vad ni gör med datan som ni samlar in. Pulsande medarbetarundersökningar utan agerande är direkt dåligt för medarbetarengagemanget. Så om ni mot för modan inte har tid att prioritera era medarbetares engagemang så ta det lugnt med pulsningarna. Men innan du prioriterar på detta sätt så rekommenderar vi dig att läsa vad oengagerade medarbetare kostar och de positiva effekterna på människor och affärer av ett ökat medarbetarengagemang.
  • Om frågorna i den pulsande medarbetarundersökningen skickas helt slumpmässigt, är risken stor att de inte känns relevanta för medarbetarna. Välj därför ut vilka frågeställningar som ni fokuserar på och mät dessa kontinuerligt.
  • Kom ihåg att förklara varför och syftet med att ni vill använda pulsande medarbetarundersökningar. Berätta om vad det är ni vill åstadkomma både för medarbetarna och er organisation. Berätta om hur ni tänker arbeta med resultatet och vad både chefer och medarbetare har för ansvar.
  • Förbered cheferna på vad som förväntas av dem. Era chefer kanske är vana vid en annan process där man inväntar en större analys och tar fram sin handlingsplan. Nu förväntas de att arbeta mer agilt: små steg i rätt riktning.

Lycka till med din pulsande medarbetarundersökning!

Coachande medarbetarundersökning

 

 

Leave a Reply