Sigma Connectivity använder Puls engagemangsplattform för att skapa konkurrensfördelar

By augusti 15, 2018Kundcase
Pulsmeter Sigma Connectivity

Sigma Connectivity använder Puls för att skapa konkurrensfördelar

På Sigma Connectivity har man insett att medarbetarengagemag och välmående är en av de viktigaste konkurrensfördelarna.

”Den som har engagerade medarbetare som känner att de bidrar och utvecklas blir också marknadsledare. Vi valde Puls engagemangsplattform eftersom det hjälper oss att skapa förutsättningar för att upprätthålla ett högt medarbetarengagemang. Vi värdesätter team och kraften och glädjen i att engagera sig och skapa något tillsammans, under värdeparollen, ”You’ll never work alone”. Eftersom Puls är ett verktyg som inte bara mäter utan även gör medarbetarna delaktiga och hjälper cheferna att prioritera på ett sätt som vi inte sett i något annat verktyg så valde vi det” säger Sofie Barck Abrahamsson, HR chef på Sigma Connectivity.

Sigma Connectivity är ett världsledande design- och utvecklingsföretag som är drivande inom Internet Of Things (IOT).

Puls Engagemangsplattform är en AI-baserad engagemangsplattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Leave a Reply