BTJ använder Puls för att främja transparent kommunikation i linje med sin företagskultur

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

BTJ använder Puls för att främja transparent kommunikation i linje med sin företagskultur

Genom att göra kunskap och kultur tillgängligt för fler arbetar BTJ för ett inkluderande samhälle. På BTJ tror man på mångfald, att vår värld blir bättre av litteratur, kultur, film och att bibliotekens roll idag är viktigare än någonsin.

Vi ställde några frågor till Sofie Ahlbom, HR Chef på BTJ, kring hur de arbetar med PulsMeter.

Varför valde ni att arbeta med Puls engagemangsplattform?

– På BTJ har vi valt att använda oss av Puls då vi anser att det är ett verktyg som främjar transparent kommunikation i linje med vår företagskultur. Det ger en bra överblick över vår  organisatoriska och sociala arbetsmiljö. När medarbetarna svarar på mätningarna kan cheferna kontinuerligt och tydligt få en översikt angående medarbetarnas  upplevda situation samt se vad de just där och då behöver arbeta med i sitt team för att ett högre engagemang och gemensam målbild ska skapas.

Hur arbetar ni med Puls?

– Vår avsikt med Puls är att använda det som ett verktyg i vårt vardagliga och kontinuerliga arbeta beträffande den organisatorisk och sociala arbetsmiljön.

Vilka är fördelarna med att arbeta med Puls Solutions?

De fördelar vi ser med Puls Solutions är att verktyget ger en tydlig bild kring hur situationen just nu ser ut i teamet och i organisationen samt att det är ett bra verktyg att använda i det vardagliga och kontinuerliga arbetet med företagets arbetsmiljö.

Puls är en AI-baserad engagemangsplattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!