BTJ använder PulsMeter för att främja transparent kommunikation i linje med sin företagskultur

By april 11, 2019Kundcase

BTJ använder PulsMeter för att främja transparent kommunikation i linje med sin företagskultur

Genom att göra kunskap och kultur tillgängligt för fler arbetar BTJ för ett inkluderande samhälle. På BTJ tror man på mångfald, att vår värld blir bättre av litteratur, kultur, film och att bibliotekens roll idag är viktigare än någonsin.

Vi ställde några frågor till Sofie Ahlbom, HR Chef på BTJ, kring hur de arbetar med PulsMeter.

Varför valde ni att arbeta med PulsMeter?

– På BTJ har vi valt att använda oss av PulsMeter då vi anser att det är ett verktyg som främjar transparent kommunikation i linje med vår företagskultur. Det ger en bra överblick över vår  organisatoriska och sociala arbetsmiljö. När medarbetarna svarar på mätningarna kan cheferna kontinuerligt och tydligt få en översikt angående medarbetarnas  upplevda situation samt se vad de just där och då behöver arbeta med i sitt team för att ett högre engagemang och gemensam målbild ska skapas.

Hur arbetar ni med PulsMeter?

– Vår avsikt med PulsMeter är att använda det som ett verktyg i vårt vardagliga och kontinuerliga arbeta beträffande den organisatorisk och sociala arbetsmiljön.

Vilka är fördelarna med att arbeta med Puls Solutions?

De fördelar vi ser med Puls Solutions är att verktyget ger en tydlig bild kring hur situationen just nu ser ut i teamet och i organisationen samt att det är ett bra verktyg att använda i det vardagliga och kontinuerliga arbetet med företagets arbetsmiljö.

PulsMeter är en coachande medarbetarundersökning för att öka engagemang och affärsresultat.

Coachande medarbetarundersökning

Leave a Reply