Varför du bör arbeta med mångfald och inkludering

Varför jobba med mångfald

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Många organisationer har mångfald och inkludering på sina agendor. Mer än någonsin prioriterar arbetsgivare mångfald och inkluderingsinitiativ, och investerar i att se till att deras team är rätt rustade.

Att fokusera på mångfald och inkludering ger inte bara värde för ditt team, utan är även det rätta att göra för mänskligheten.

I detta inlägget kommer vi att förklara värdet med att jobba med mångfald och inkludering. Är du nyfiken på hur ditt team ligger till i dessa frågor så finns det frågepaket att använda sig av i Pulsᐩ

Vad innebär mångfald och inkludering på en arbetsplats?

Mångfald och inkludering handlar dels om att följa diskrimineringslagen, och dels om ta vara på fördelarna som man får med en mångfaldig och inkluderande arbetsplats.

En organisation som aktivt arbetar med mångfald anställer avsiktligt medarbetare av olika kön, religion, ras, ålder, etnicitet, sexuell läggning, utbildning och andra attribut.

På en inkluderande arbetsplats så känner medarbetarna att de kan vara sig själva, att de uppskattas för dem de är, och det säkerställs att ingen diskrimineras.

Varför ska man jobba med mångfald och inkludering på en arbetsplats?

När man arbetar med mångfald i en organisation så tar man vara på den kompetens som finns och ökar möjligheterna till innovation och tillväxt. Dessutom är vi enligt lag skyldiga att undvika diskriminering.

Där finns flera fördelar med att arbeta med mångfald och inkludering, t.ex.:

  • – Fatta bättre beslut
  • – Bli mer attraktiv som arbetsgivare
  • – Skapa en ökad innovationskraft
  • – Förutsättningar för en ökad prestation hos medarbetarna
  • – Möjlighet till ett ökat affärsresultat

 

Fatta bättre beslut

När du anställer människor med olika nationaliteter, från olika kulturer och olika bakgrunder får du annorlunda tankar, idéer och perspektiv på saker och ting. Detta kan leda till många fördelar som t.ex. att ni blir bättre på att lösa olika problem, ökad produktivitet och nöjdare kunder.

Tanken på helt annorlunda idéer och andra perspektiv kanske kan vara skrämmande för vissa. Men forskning visar tvärtom att team med högre mångfald fattar bättre beslut.

Bli mer attraktiv som arbetsgivare

Människor söker inte längre bara ett jobb för att få en lön. De flesta letar en plats där de kan växa, känna sig accepterade och där de kan utmanas efter den person som de är. Därför kommer en organisation som jobbar med mångfald att attrahera fler medarbetare, och lättare få befintliga medarbetare att stanna kvar.

Ökad innovationskraft

Mångfald på jobbet kan leda till ökad innovation. Det är ganska logiskt att det finns en korrelation mellan innovation och mångfald. Om du har en homogen grupp människor är sannolikheten att deras tankemönster, livserfarenheter och problemlösningsförmåga liknar varandra väldigt mycket. De tänker i samma banor, vilket många gånger leder till liknande lösningar.

Nya miljöer och möten med nya människor ger ofta nya idéer. Det finns även en studie som visar att företag som är bra på mångfald tenderar att vara mer innovativa.

Ökad prestation hos medarbetarna

När du skapar en arbetsmiljö där ni har medarbetare som representerar olika kulturer, bakgrunder och tankesätt är det mer troligt att medarbetarna känner sig mer bekväma att kunna vara sig själva. Detta leder i sin tur till lyckligare och mer produktiva medarbetare som presterar bättre.

Forskning har dessutom visat att team som har en hög kognitiv mångfald löser problem snabbare än de som inte har det. De team som har lägre mångfald har ofta ett grupptryck där medarbetarna känner att de måste anpassa sig.

Om medarbetare inte känner att de kan vara sig själva på jobbet är de ofta oroliga för att komma med idéer, förslag och synpunkter. Detta leder ofta till lägre produktivitet och prestation.

Ökat affärsresultat

Det finns flera studier som visar att team med högre mångfald presterar bättre och levererar ett bättre affärsresultat.

En McKinsey-rapport som grundar sig i en studie av 366 organisationer fann att de i den högsta kvartilen för etnisk- och rasmångfald i ledningen hade 35% högre sannolikhet för en högre ekonomisk avkastning än medelvärdet i branschen. Dessutom hade de organisationer som låg i toppkvartilen för könsdiversitet 15% högre sannolikhet att ha ekonomisk avkastning över branschens genomsnitt.

En annan McKinsey-studie visade att företag med mångfaldiga styrelser har 95% högre avkastning på eget kapital än de med homogena styrelser.

Ytterligare en studie från Boston Consulting Group visade att en ökad mångfald i ledningsgrupper leder till förbättrad ekonomisk utveckling. Det är uppenbart att mångfald lönar sig.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!