fbpx

Så ökar du ditt teams psykologiska kapital genom att jobba med optimism

psykologiskt kapital optimism

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Det psykologiska kapitalet påverkar er prestation och ert välmående

Detta är vårt femte blogginlägg i serien om det psykologiska kapitalet som handlar om vår mentala styrka. I vårt första blogginlägg – Psykologiskt kapital får ditt team att må och prestera bättre – definierade vi begreppet psykologiskt kapital och dess olika beståndsdelar:

  • hoppfullhet
  • självförtroende
  • motståndskraft 
  • optimism

Det fina med psykologiskt kapital är att det går att påverka och att det finns en robust forskningsbas som visar på dess positiva betydelse både för dig själv, för ditt team och för din organisation.

I detta blogginlägg fokuserar vi på den fjärde komponenten i psykologiskt kapital: optimism.

Hur du som ledare utvecklar det psykologiska kapitalet i ditt team genom att jobba med optimism

Optimism är den fjärde dimensionen i det psykologiska kapitalet. Optimism handlar om att man har en allmän tro på att det kommer att ordna sig. 

Sättet vi bedömer tidigare händelser har stor inverkan på hur vi ser på framtiden. T.ex. om vi förlorade handbollsmatchen, inte fick den nya tjänsten på jobbet, osv. En pessimistisk person lägger ofta allt ansvar på sig själv för detta. Vad är det för fel på mig? Varför är jag så dålig? Medan en optimistisk person ser även att det kan vara andra faktorer som påverkar resultatet och skyller inte allt på sig själv och hur man är. 

Vidare skiljer optimisten på hur man är och vad man gör eller tänker. Det är stor skillnad på om man tycker att ”jag är dålig” än ”jag spelade dåligt idag”. Det senare tankesättet möjliggör att man kan ändra på beteendet och förbättra sig inför framtiden. Det är enklare att ändra på vad du gör, säger och tänker än att ändra på vem du är. 

Att utveckla optimism handlar om att ändra fokus. Optimism kan utvecklas genom övningar för att acceptera det förflutna, uppskatta nuet och se framtiden som en källa till möjligheter. Man kan själv öva på detta genom att t.ex. reflektera över olika händelser och resultaten av dessa. Därefter utmana orsaken till resultatet, om det berodde på vem du är eller vad du gjorde. Man kan även prata om det man ser som var positivt i händelsen, och vad man skulle vilja ändra på tills nästa gång. I Reflektionsbok för mental styrka hittar du flera olika övningar som du kan använda dig av.

Det är viktigt att optimismen inte blir naiv utan realistisk. En naivt optimistisk person riskerar att missa risker och utsätta sig själv och andra för onödiga problem. Är man för naiv så tenderar man också att lägga ansvaret på allt runt omkring sig, och inget ansvar på sig själv. Det leder till minskat ansvarstagande, och man missar också möjligheter att utveckla och förbättra sig själv. Det är alltså viktigt att din optimism är balanserad och realistisk.  

Som ledare kan man hjälpa sitt team att öka optimism på ovan beskrivna sätt, där man pratar om olika händelser och kopplar dessa till beteenden som man kan ändra eller förstärka. Ett sätt att jobba med detta kan vara att sätta både prestationsmål och resultatmål där man fokuserar på de små stegen, prestationerna, som sedan leder till resultatet. Prestationerna kan man påverka, men resultatet av prestationerna är inte lika lätt att påverka. Vidare är det bra att kontinuerligt prata med sina team-medlemmar om deras styrkor och tidigare framgångar. Att prata om positiva händelser gör att ni fokuserar på det positiva, och dessutom bygger det självförtroende i ditt team.  

Vill du öka ditt teams prestation genom att jobba med ert psykologiska kapital?

Häng med på vårt webinar med Stefan Söderfjäll!

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!