Category

Övrigt

Peter Carlsson Boliden
Övrigt
maj 15, 2017

Hur Boliden Bergsöe arbetar med att öka medarbetarengagemang och affärsresultat

Peter Carlsson är sedan januari 2013 VD för Boliden Bergsöe. Peter brinner för människor och…
Read More
Coachande medarbetarundersökning
Övrigt
januari 19, 2017

Vad ger det för värde att benchmarka medarbetarengagemang?

Under vinjetten Hjärnfysikern skriver Johan Renström i tidningen Runners World, Dec 2016 (1), om framgångsfaktorer…
Read More