Hur förändringsvilliga är ni?

 

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM CHANGEDRIVER

 

Mäter och driver förändring

 

Fyll i nedan formulär så kontaktar vi digchangedriver

  • Mäter utveckling och förändringsbenägenhet
  • Hjälper projektledningen att ta rätt beslut och fokusera på rätt saker i förändringsarbetet
  • Kontinuerliga mätningar, resultat och förändringar i realtid
  • Omedelbar personlig återkoppling och individuella handlingsplaner
  • Ökar engagemang och samhörighet hos medarbetarna
  • Verktyget består av två delar:
    • ChangeDriver–Project, som riktar sig till projektdeltagare samt intressenter
    • ChangeDriver–Adoption, som riktar sig till mottagarna av resultatet

Förändringar i sig är ingenting nytt, de har funnits i alla organisationer i alla tider. Men vi lever i en föränderlig samtid där globalisering och digitalisering ökar tempot i samhället och samtidigt bidrar till såväl en ökad generell komplexitet som konkurrens.

Motstånd till förändring eller ett misslyckat förändringsarbete beror ofta på en bristfällig kommunikation eller otydlighet i roller och ansvar. Trots att medarbetarna är den allra viktigaste fokusgruppen, eftersom det är de som genomför förändringen är det vanligt att de inte fått rätt eller tillräcklig information kring varför förändringen sker och vad det kommer att innebära för dem. Vi ökar möjligheterna för en lyckad förändring genom att arbeta med återkommande mätningar så att vi snabbt kan korrigera insatser och aktiviteter och få med alla på förändringsresan.

ChangeDriver hjälper projekt att kontinuerligt mäta på individnivå hur projektarbetet och förändringen faktiskt upplevs och inte minst efterlevs. Mätverktyget ger oss en indikation på hur medarbetarna mår och hur de uppfattar projektarbetet, det nya arbetssättet, vilken typ av information som saknas och hur vi kan anpassa arbetssätt efter faktiska behov.