ChangeDriver

Mäter och driver förändring. På riktigt.

 

BOKA DEMO

Vill du samla data eller driva förändring?

ChangeDriver hjälper projekt att kontinuerligt mäta på individnivå hur projektarbetet och förändringen faktiskt upplevs och inte minst efterlevs.

Verktyget ger en indikation på hur medarbetarna mår och hur de uppfattar projektarbetet, det nya arbetssättet, vilken typ av information som saknas och hur ni kan anpassa arbetssätt efter faktiska behov.

BOKA DEMO

Varför ChangeDriver?

Ökar delaktighet

Vi hör ofta om att det finns en offermentalitet i organisationer: ”det är någon annans fel”. ChangeDriver ber medarbetarna att tycka till men coachar dem också till hur de själva kan ta ansvar och påverka.

Snabba analyser

Det är enkelt att analysera sitt resultat och snabbt börja agera på vad som är viktigast för respektive team. Självklart kan man dyka ner i datan för djupare analyser och segmentera denna så som du önskar.

Enkelt att använda och ger hög svarsfrekvens

Medarbetarna upplever det enkelt och roligt att arbeta med ChangeDriver. Det är ett interaktivt verktyg som kan användas på olika plattformar: dator, padda eller smartphone. Vi har en gedigen process med våra kunder för att säkerställa en hög svarsfrekvens och att cheferna vet hur och varför de agerar.

Projektledarens bästa vän

ChangeDriver hjälper projektledningen att ta rätt beslut och fokusera på rätt saker i förändringsarbetet

Fokus på actions

Varje projektmedlem får direkt sin personliga återkoppling och skapar sin egen handlingsplan. Som projektledare får du en prognos på vad dina medarbetare tänker agera på.

Två verktyg i ett

Verktyget består av två delar:

  • ChangeDriver–Project, som riktar sig till projektdeltagare samt intressenter
  • ChangeDriver–Adoption, som riktar sig till mottagarna av resultatet

Förändringar i sig är ingenting nytt, de har funnits i alla organisationer i alla tider. Men vi lever i en föränderlig samtid där globalisering och digitalisering ökar tempot i samhället och samtidigt bidrar till såväl en ökad generell komplexitet som konkurrens.

Motstånd till förändring eller ett misslyckat förändringsarbete beror ofta på en bristfällig kommunikation eller otydlighet i roller och ansvar. Trots att medarbetarna är den allra viktigaste fokusgruppen, eftersom det är de som genomför förändringen är det vanligt att de inte fått rätt eller tillräcklig information kring varför förändringen sker och vad det kommer att innebära för dem.

Vi ökar möjligheterna för en lyckad förändring genom att arbeta med återkommande mätningar så att vi snabbt kan korrigera insatser och aktiviteter och få med alla på förändringsresan.

Pulsande och coachande medarbetarundersökning