How working with agenda 2030 will increase employee engageent

By April 14, 2021Okategoriserad
agenda 2030 Puls

Att agenda 2030 kan öka medarbetarengagemang kanske inte är det första som du tänker på när du läser om utvecklingsagendan från FN. Agenda 2030 består av 17 globala mål med totalt 169 delmål.

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkligandet av mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet och bemyndigande för alla kvinnor och flickor och att säkerställa ett långsiktigt skydd av planeten och dess naturresurser.

Där finns många fördelar med att arbeta med de globala målen och en av fördelarna att det faktiskt kan hjälpa er att öka medarbetarengagemanget på er arbetsplats. Vi ska förklara hur.

Vad är det som gör att vi blir engagerade?

Innan vi går in på hur agenda 2030 kan hjälpa till att öka medarbetarengagemang så ska vi kort repetera vilka faktorer som gör att medarbetare blir motiverade och engagerade.

Enligt motivationsteorin (Self Determination Theory) så kan man öka den inre motivationen hos en människa genom att tillfredsställa tre grundläggande psykologiska behov:

  • Autonomi: handlar om att vi vill ha ett syfte och en mening med det vi gör och vi vill också känna att vi kan påverka och vara med och bestämma hur, var och när vi ska jobba mot det som leder till syftet.
  • Kompetens: handlar om att vi vill känna oss duktiga och utvecklas, vi vill få beröm och bli bättre på det vi gör som leder mot syftet som vi brinner för.
  • Samhörighet: innebär att vi vill arbeta med andra som vi litar på, trivs med och respekterar.

Hur du ökar medarbetarengagemang genom att arbeta med agenda 2030

Många organisationer känner till och arbetar med att tillfredsställa de grundläggande behoven i motivationsteorin men en av de största utmaningarna för många är att definiera sitt syfte: varför finns vårt företag och vad bidrar vi med?

Ibland saknas ett tydligt syfte (ett varför) helt hos organisationer och ibland blir det lite “krystade” syften.

Det räcker sällan att ha ett syfte som innebär att vi ska tjäna mer pengar till aktieägarna eller att du ska jobba för att få en lön. För många människor är detta mer en hygienfaktor. Man behöver ett bättre och tydligare syfte till sin verksamhet som handlar om någonting större som gör att medarbetarna verkligen går igång.

Hur är vi med och förändrar världen när vi jobbar här på vår arbetsplats?

Genom att analysera sin värdekedja kan man se hur man påverkar olika mål i agenda 2030. Det kan såklart vara både positiv och negativ påverkan. Företag som tydligt identifierar mål från agenda 2030 som man redan bidrar till eller vill bidra mer till skapar ett väldigt tydligt syfte för organisationen och medarbetarna. Det blir kristallklart hur man genom att göra sitt jobb varje dag kan bidra till en bättre värld.

Detta skapar engagemang på riktigt!

På Puls Solutions har vi gjort denna analys och du kan läsa mer om hur vi bidrar till FNs globala mål här.

Så har ni inte redan kikat närmare på agenda 2030 så är det dags att börja göra det nu. För visst vill du också vara med och bidra till en bättre värld och tydliggöra det för er själva?

Do you want to develop your team and your leadership?

Check out Puls Employee engagement platform

An AI-based employee engagement platform that coach employees and managers to feel and perform better.

Gillar du våra blogginlägg? Prenumerera på vår blogg här och få dem direkt till din email.

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill utveckla team och ledare till att må och prestera bättre.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är teamets bäste vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om Puls engagemangsplattform här.

Leave a Reply