Är ni också experter på att ha kul på jobbet?

Diplomera er med PulsMeter.

Bli diplomerad och visa upp för världen att ni är en grymt bra arbetsplats!

1. PulsMeter

Gör en baselinemätning med PulsMeter i din organisation och utvärdera resultatet.

Du hittar mer information om PulsMeter här.

2. Resultat

I PulsMeter får ni fram olika index, bl.a på medarbetarengagemang och medarbetarnas välmående. Dessa index får ett värde på mellan 0 till 10 beroende på hur era medarbetare har svarat (0 poäng innebär ett mycket lågt värde och 10 poäng innebär ett mycket högt värde).

3. Diplom

Organisationer som har ett högt medarbetarengagemang och ett högt välmående blir diplomerade som en grymt bra arbetsplats där ni är experter på att ha kul på jobbet! För att få ett diplom att sätta upp på väggen och en logga att visa upp på hemsidan så krävs det att ni har över 7 poäng (av max 10 poäng) på både medarbetarengagemangsindex och välmåendeindex.

4. Förnya

För att förnya ert diplom krävs det att ni kontinuerligt arbetar med ert resultat, gör nya mätningar och fortsätter att uppfylla kraven på ett högt medarbetarengagemang och ett högt välmående hos personalen.

Vill ni också bli diplomerade som en grymt bra arbetsplats där ni är experter på att ha kul på jobbet?

KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER

Några av våra diplomerade kunder