Vi är experter på Return On Engagement.

Och att ha kul på jobbet.

Hej, kul att träffas!

About Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill utveckla team och ledare till att må och prestera bättre. Vi erbjuder Puls engagemangsplattform – teamets bästa vän.

About Puls Solutions

Pulsplattformen är framtagen och validerad tillsammans med forskare. Vi mäter de faktorer som påverkar individens och organisationens engagemang och välmående kopplat till din strategi, dina förändringsprojekt och dina affärsmål.

”En global undersökning gjord av Aon Hewitt 2017 visar att en ökning på 5% i medarbetarengagemang är direkt kopplad till en ökning på 3% i försäljningstillväxt efterföljande år”2017 Trends in Global Employee Engagement – Report, Aon

about-03

Våra produkter och våra konsulter stöttar dig och dina team i vad ni ska göra, varför ni ska göra det och hur ni kontinuerligt ska mäta, förbättra och upprätthålla ett högt engagemang och kopplar ihop detta till dina affärsmål.

About Puls Solutions

Vi vet att du och ditt team har massor att göra i vardagen och därför vill vi avlasta er genom att prioritera och arbeta med små kontinuerliga steg i rätt riktning.

Puls engagemangsplattform hjälper team och ledare till kontinuerliga förbättringar för ökat engagemang och välmående och kopplar detta till tydligt mätbara resultat. Vi kallar detta avkastning på engagemang – Return On Engagement.

Vi vill bidra till en bättre värld. 

På Puls Solutions vill vi bidra till en bättre värld. Därför planerar och utför vi aktiviteter i vår affärsplan som bidrar till FNs globala mål. Du kan läsa mer om vårt arbete här.

agenda 2030 Puls

Experter på Return On Engagement

Vi startade som ett konsultbolag där affärsidén var att implementera våra kunders strategier i beteenden för att öka affärsresultat.

I samband med våra konsultprojekt tittade vi ofta på data från medarbetarundersökningar och hörde hur många av våra kunder svor över detta.

Många av cheferna hos våra kunder tyckte att medarbetarundersökningsprocessen var en tung process för att samla in en massa data och åsikter. Sällan visste cheferna vad de skulle göra med all data och många av förbättringsåtgärderna rann ut i sanden för man såg inte värdet av insatserna i sina affärsmål.

Vi insåg att det var dags att förändra världen och styrde om vårt företag till ett mjukvarubolag där vi har lång erfarenhet och kompetens inom hur man arbetar med att mäta och öka medarbetarengagemang och välmående kopplat till affärsresultat.

Kontakta oss

Bli en bättre ledare genom att öka medarbetarengagemang och affärsresultat. Få konkreta råd och tips till din email.

Skicka till min e-post

Experter på att ha kul på jobbet

Vi brinner verkligen för det vi gör och de resultat vi levererar. Vi har kul på jobbet och vårt engagemang smittar av sig på våra kunder.


Kontakta oss

Några kunder