OSAMeter

Ger dig ett index och konkreta åtgärder på vad du ska göra för att uppfylla AFS 2015:4

 

BOKA DEMO

Vi möts av ständiga krav som arbetsgivare

  • 65% av de nyanställda bestämmer sig under de 4-6 första veckorna om de stannar eller inte på sin nya arbetsplats.
  • En god arbetsmiljö är ett av de viktigaste kraven hos medarbetarna idag.
  • Rätt ledarskap och våga fråga vad medarbetarna tycker blir allt viktigare.
  • Sjuktalen för utmattning och konflikter är fler än någonsin i alla åldrar.
  • MeToo har påverkat hela vårt samhälle på olika sätt, tvingar arbetsgivarna att vara steget före och sätter nya spelregler på arbetet.

BOKA DEMO

OSAMeter

Varför OSAMeter?

Hjälper dig att uppfylla lagkravet

Sedan 31 mars 2016 är OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4) som föreskrift ett lagkrav som arbetsgivarna måste följa i sin verksamhet oavsett bransch. Många arbetsgivare upplever idag svårigheter med att tolka och åtgärda de krav som föreskriften styr, och framförallt hur ska detta göras kontinuerligt.

Enkelt att använda

OSAMeter är ett enkelt och tydligt verktyg som snabbt hjälper dig som arbetsgivare att ta rätt beslut för att nå lagkraven men också för att skapa en frisk arbetsplats.

Ger dig konkreta åtgärder

OSAMeter hjälper din organisation att snabbt ta tempen på var ni befinner er kopplat till kraven i föreskriften, och dessutom ger OSAMeter er en tydlig handlingsplan som ni enkelt kan följa upp med konkreta åtgärder.