Puls Solutions bidrag till FNs globala mål

Agenda 2030 är utvecklingsagendan från FN som består av 17 globala mål med totalt 169 delmål. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkligandet av mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet och bemyndigande för alla kvinnor och flickor och att säkerställa ett långsiktigt skydd av planeten och dess naturresurser.

Puls Solutions har identifierat sex globala mål som Puls Solutions har störst möjlighet att bidra till genom våra produkter och tjänster. Vi arbetar aktivt med dessa mål i vår affärsplan där vi även beskriver hur olika aktiviteter påverkar och bidrar till de olika målen.

agenda 2030 Puls

Syftet med hela Puls Solutions verksamhet är att bidra till välmående organisationer och företag där deras anställda mår bra, är engagerade och presterar bättre.

Puls Solutions plattform används för att mäta och driva mångfald och inkludering i team. Vi fångar även upp eventuella kränkningar eller diskrimineringar.

Genom att hjälpar team och ledare att skapa förutsättningar för ett högt medarbetarengagemang verkar vi för en hållbar arbetsmarknad. Ett högt medarbetarengagemang leder även till högre produktivitet och lönsamhet vilket möjliggör fler arbetstillfällen och ekonomisk trygghet.

Genom samarbete med universitet och forskare samt teknisk utveckling av vår plattform bidrar Puls Solutions med innovationer, hållbara industrier och utveckling av organisationer.

Puls Solutions plattform stödjer lagstiftning på den sociala arbetsmiljön och motverkar våld och diskriminering samt värnar om individers integritet i samband med datahantering.

Genom kunder som har verksamhet i utvecklingsländerna kan vi tillsammans bidra till att öka välmåendet och samarbetet mellan olika länder.