Lue lisää Pulsᐩ -alustasta

Pulsᐩ on Employee Relationship Management -alusta joka auttaa esimiehiä luomaan hyvinvoivia tiimejä jota suoriutuvat työtehtävistä paremmin.

Miksi Pulsᐩ

Engage employees We often hear that there is a victim mentality in organizations: “it is someone else’s fault”. Employee surveys that only ask questions and collect data tend to give employees even more reasons to become a victim. Pulsᐩ asks employees to think, but also coaches them on how they can take responsibility and have influence.
Free up your time Pulsᐩ coaches employees on how they can have influence and also makes smart recommendations for what is most important for the manager to work with. It is easy to analyze your results and to start acting quickly on what is most important for each team. Of course, you can dive into the data for deeper analysis and segment it as you wish.
Easy to use Employees and managers find it easy and fun to work with Pulsᐩ. It is an interactive tool that can be used on different platforms: computer, ipad or smartphone. We have a solid process with our customers to ensure a high response rate and that managers know how and why they should act.
Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

Osallistaa työntekijät

Kuulemme usein organisaatioissa vallitsevasta uhrimentaliteetista: ”se on jonkun muun syy”. Työtyytyväisyyskyselyillä, joissa vain kysytään ja kerätään tietoa, on taipumus antaa työntekijöille entistä enemmän syitä ottaa uhrin rooli. Pulsᐩ kehoittaa työntekijöitä kertomaan mielipiteensä, mutta myös valmentaa heitä siinä, miten he itse voivat ottaa vastuuta ja vaikuttaa.

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

Vapauttaa aikaa

Pulsᐩ valmentaa työntekijöitä siihen, miten he voivat itse vaikuttaa asioihin, ja antaa myös suosituksia siitä, mihin esimiehen on tärkeintä keskittyä. Tulosten analysointi on helppoa ja niiden parissa työskentelyn voi aloittaa nopeasti. Voit myös syväanalysoida dataa ja segmentoida sen haluamallasi tavalla.

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

Helppo käyttää

Työntekijät kokevat Pulsᐩ in käytön helpoksi ja mukavaksi. Se on interaktiivinen työkalu, jota voidaan käyttää eri alustoilla: tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Teemme tiiviisti yhteistyötä asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme korkean vastausprosentin ja sen, että esimiehet tietävät, miten ja miksi toimia.

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform
Haluamme yrityksenne onnistuvan

Pulsᐩ mikrovalmentaa johtajia siinä, kuinka heidän kannattaa toimia kehittääkseen vahvuuksiaan tai parantaakseen heikompia osa-alueitaan. Asiakasmenestyspäällikkömme ovat sinua varten. Heillä on vankka osaaminen ja pitkä kokemus useilta eri alueilta ja he auttavat yritystänne onnistumaan.

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

Tekoäly, joka keskittyy toimenpiteisiin

Jokainen työntekijä saa heti omaan tulokseensa perustuvaa palautetta ja laatii oman toimintasuunnitelmansa. Esimiehenä saat ennusteen siitä, mitä työntekijäsi aikovat tehdä. Tekoälypohjainen algoritmimme tunnistaa datassa olevat kuviot ja valmentavaa johtajaa tiimin tuloksiin perustuvien suositusten avulla.

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

Kehitetty yhdessä tutkijoiden kanssa

Pulsᐩ in kysymykset ja metodologia on kehitetty yhdessä Lundin yliopiston tutkijoiden kanssa.

5 prosentin kasvu työntekijöiden sitoutumisessa nostaa myyntiä 3 prosentilla seuraavina vuosina.
2017 Trends in Global Employee Engagement
Report, Aon

Ohjaa käyttäytymistä kysymysten avulla

Valitse itse, kuinka usein ja kuinka laajoja mittauksia haluat tehdä. Pulsᐩ kerää tietoja ja valmentaa samalla työntekijöitä ottamaan vastuuta siitä omista vaikuttamismahdollisuuksistaan.

Ask questions and drive behaviors Choose how often and how big measurements you want to make. Pulsᐩ collects data and at the same time coaches employees to take their own responsibility to influence where they can.
Analyze and act The data is presented in real time and provides a quick overview. Our algorithms see patterns in the data and give the manager smart recommendations on what is most important to act on for his or her team, and how to do this. Segment and compare the data according to your needs.
Increases personal responsibility
Develops the team
Improves leadership

Analysoi ja toimi

Tulokset näkyvät reaaliajassa ja tarjoavat nopean yleiskuvan. Algoritmimme tunnistaa datassa olevat kuviot ja antaa esimiehille suosituksia siitä, mihin heidän tiiminsä kannalta on tärkeintä reagoida, sekä kuinka tämä tehdään. Tietoja voi myös segmentoida ja vertailla tietoja tarpeiden mukaan.

Ota tiimisi supervoimat käyttöön lyhyiden henkilökohtaisten tapaamisten avulla

Henkilökohtaiset tapaamiset ovat yksi tehokkaimmista työkaluista, joita voit käyttää johtajana. Pulsᐩ antaa sinulle ehdotuksia, joista keskustella tiimisi kanssa. Ajoita, kirjaa ja seuraa kokouksiasi helposti ja tehokkaasti.

Smart one-on-one meetings in Pulsᐩ
Scroll to Top