Kolla in Pulsᐩ - coachande pulsmätning som ökar eget ansvar och medarbetarengagemang

En smart plattform som med hjälp av coachande pulsmätningar gör det enkelt för dig som chef att skapa välmående team som tar mer ansvar och presterar bättre. 

BOKA DEMO
Kolla in Pulsᐩ - coachande pulsmätning som ökar eget ansvar och medarbetarengagemang En smart plattform som med hjälp av coachande pulsmätningar gör det enkelt för dig som chef att skapa välmående team som tar mer ansvar och presterar bättre.

Varför Pulsᐩ ?

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

Gör medarbetarna delaktiga

Vi hör ofta om att det finns en offermentalitet i organisationer: ”det är någon annans fel”. Plattformar för pulsmätningar och medarbetarundersökningar som bara ställer frågor och samlar data har en tendens att ge medarbetarna ännu fler anledningar till att bli ett offer. Pulsᐩ ger dig alla fördelarna med pulsmätningar där medarbetarna får tycka till men coachar dem också till hur de själva kan ta ansvar och påverka.

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

Frigör er tid

Pulsᐩ coachar medarbetare till hur de kan bli delaktiga och ta ansvar och ger även smarta rekommendationer till chefen för vad som är viktigast för chefen att arbeta med. Det är lätt att analysera dina resultat och att snabbt börja agera på det som är viktigast för varje team. Naturligtvis kan du dyka ner i data för djupare analys och segmentera data som du vill.

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

Enkelt att använda

Medarbetarna upplever det enkelt och roligt att svara på pulsmätningar och att arbeta med Pulsᐩ. Det är ett interaktivt verktyg som kan användas på olika plattformar: dator, padda eller smartphone. Plattformen finns översatt på flera olika språk och används av medarbetare i hela världen. Vi har en gedigen process med våra kunder för att säkerställa en hög svarsfrekvens och att cheferna vet hur och varför de agerar.

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

Vi vill att ni lyckas

Pulsᐩ micro-coachar cheferna i hur de faktiskt ska agera för att bygga på sina styrkor eller jobba med förbättringsmöjligheter. Våra customer success managers finns där för er. De har hög kompetens och lång erfarenhet från flera olika områden och hjälper er att lyckas.

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

AI med fokus på actions

Med hjälp av vår coachande pulsmätning får varje medarbetare direkt sin personliga återkoppling och skapar sin egen handlingsplan. Som chef får du en prognos på vad dina medarbetare tänker agera på. Våra AI baserade algoritmer känner igen mönster i datan och coachar chefen med smarta rekommendationer som anpassas efter resultatet i just det teamet.

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

Framtagen med forskare

Frågorna och metodiken i Pulsᐩ är framtaget tillsammans med forskare från Lunds universitet. Det finns även en studie gjord av samma forskare som validerat och reliabilitetstestat Pulsᐩ.

En ökning på 5% i medarbetarengagemang är direkt kopplad till en ökning på 3% i försäljningstillväxt efterföljande år
2017 Trends in Global Employee Engagement
Report, Aon

Ställ frågor och driv beteenden med coachande pulsmätningar

Välj själv hur ofta och hur stora pulsmätningar som du vill göra med vår plattform. Pulsᐩ samlar data och coachar samtidigt medarbetarna till att ta eget ansvar för att påverka där de kan.

Pulsᐩ för energibranschen Med Pulsᐩ skapar du rätt förutsättningar för en bra arbetsmiljö för dig som jobbar inom energibranschen. Effekterna av att arbeta med Pulsᐩ ger er medarbetare och chefer som mår bättre, jobbar säkrare och är mer produktiva.
Pulsᐩ Solution
Ökar eget ansvar
Utvecklar teamet
Förbättrar ledarskapet

Analysera och agera

Datan från pulsmätningarna presenteras i realtid och ger en snabb överblick. Våra algoritmer ser mönster i datan från era pulsmätningar och ger chefen smarta rekommendationer på vad som är viktigast att agera på för just sitt team, samt hur man ska göra detta.

Segmentera och jämför datan efter era behov.

Pulsᐩ Solution

Skapa superkrafter i ditt team genom smarta möten

En-till-en möten och team-möten är några av de mest kraftfulla verktygen som du kan använda som ledare. I  Pulsᐩ får du förslag på vad du kan prata om och det är enkelt att boka in, anteckna och följa upp dina möten. 

Rulla till toppen