Så lyckas du som chef med din pulsande medarbetarundersökning

Ladda ner guiden och lär dig mer om hur du som chef kan dra nytta av en pulsande medarbetarundersöning

Om guiden

Många chefer som är intresserade av att skapa rätt förutsättningar för ett ökat medarbetarengagemang vill ta pulsen oftare på sin organisation. Fler och fler inför pulsande medarbetarundersökningar som samlar in data från organisationen kontinuerligt och förser denna data till cheferna.

Men att bara mäta oftare är inte rätt lösning. Det kräver mer än så och därför vill vi ge dig några tips och råd på hur du lyckas med pulsande medarbetarundersökningar oavsett vilket verktyg som du väljer.

Rulla till toppen