På Ikano Bank vill man utveckla team och ledare

Puls Ikano Bank

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ikano Bank startades precis som IKEA i de småländska skogarna för att ge de ”många människorna” ett bra alternativ i vardagen. ”Vi slog upp dörrarna 1995 och under åren som gått har vi vuxit till ett företag med ca 1 000 medarbetare i åtta länder som erbjuder privatlån, sparkonton och kreditkort” säger Jenny Hillerström-Schüldt, Chief People & Communications Officer på Ikano Bank.

Ikano Bank använder Puls Solutions pulsmätningar för att varje månad följa upp medarbetarnas engagemang och välmående. ”Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och deras engagemang och välmående är något som vi hela tiden jobbar med, dels för att attrahera och behålla rätt medarbetare och dels för att nå våra mål som organisation” säger Jenny.

Innan Ikano Bank började med pulsmätningar så mätte man medarbetarnas engagemang och välmående med en större traditionell medarbetarundersökning.

Vår tidigare lösning var omfattande med många frågor. Processen att sammanställa informationen tog lång tid och för ett företag i förändring förlorade ibland resultatet sin relevans.  Genom mer frekventa men kortare undersökningar kan vi istället löpande stötta våra medarbetare och ledare och snabbare agera på resultatet.

Puls hjälper oss att utveckla team och ledare

”Under våren 2019 bestämde vi oss för att titta på andra alternativ till vår medarbetarundersökning och vi genomförde en omfattande upphandling där vi utvärderade flera olika aktörer. Valet föll på Puls Solutions och deras Pulsplattform. Vi tittade på många verktyg som samlade in data och åsikter med frekventa mätningar men Puls stack ut då vi såg att detta verktyg var mer än en kontinuerlig medarbetarundersökning: Puls är ett verktyg som vi såg kunde hjälpa oss att utveckla team och ledare.” säger Jenny.

Implementationen av Pulsplattformen har blivit väldigt lyckad. ”Våra chefer är väldigt positiva till att det är så enkelt att få data och tydliga rekommendationer med hur man ska arbeta med olika områden och våra medarbetare är väldigt delaktiga i processen”.

Traditionellt så utvecklar många organisationer handlingsplaner och aktiviteter varje gång man har gjort en medarbetarundersökning. Men om man mäter ofta så kan det lätt bli för mycket. ”Vi följer upp medarbetarnas engagemang och välmående varje månad men vi jobbar med handlingsplaner och förbättringsaktiviteter på kvartalsbasis” säger Jenny. ”Om det är något speciellt som dyker upp däremellan så får resp. chef en tydlig varningssignal och kan agera i tid innan det är för sent.” 

Lycka till!

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!