Visselblåsarfunktionen i Pulsᐩ från 1250 kr per månad

Enkel och säker visselblåsarfunktion i Pulsᐩ som ger er en kanal för allvarligare rapporteringar. Pulsᐩ visselblåsarfunktion är framtagen i samarbete med Setterwalls advokatbyrå för att hjälpa dig att  uppfylla EUs visselblåsardirektiv

BOKA DEMO
Utvecklar teamet Gör det enkelt för teamet. Pulsᐩ tydliggör vad som är viktigast att utveckla i ditt team och hur du gör det.

Hur fungerar
visselblåsarfunktionen i Pulsᐩ?

Pulsᐩ Solution
Muntlig och skriftlig rapportering

Muntlig och skriftlig rapportering

Helt anonymt

Muntlig och skriftlig rapportering

Möjliggör muntlig och skriftlig rapportering av visselblåsarärenden

Möjliggör säker och enkel rapportering av visselblåsarärenden både muntligt och skriftligt, från externa eller interna personer, vilket är ett av kraven i den nya lagen. Visselblåsaren kan välja om man vill vara anonym och kanalen går att nå via en webbsida på dator, läsplatta eller smartphone. Efter att ärendet rapporterats får visselblåsaren information om hur hen kan följa status för ärendet helt anonymt. 

Ta emot och hantera visselblåsarärenden

Mottagare av visselblåsarärenden får en notis om ett nytt ärende och tar emot och kategoriserar ärendet. Man kan även delegera till andra administratörer för vidare utredning. 

Pulsᐩ Solution
Tydlig och enkel hantering

Tydlig och enkel hantering

Kommunicera anonymt

Kommunicera anonymt

Pulsᐩ Solution

Kommunicera anonymt

Mottagaren och visselblåsaren kan kommunicera anonymt kring ärendet om man behöver få ytterligare information kring vad som inträffat. Mottagaren kan göra anteckningar och uppdatera status för ärendet.  

Pulsᐩ Solution

Tydlig översikt och säker hantering

Administratörer av systemet får en tydlig översikt av pågående ärenden och systemet påminner om ärenden som inte hanteras i tid. 

Utveckla ledare, team och medarbetare med Pulsᐩ

Rulla till toppen