Kontinuerlig mätning och dialog kring resultaten bidrar till ett större engagemang när Nacka Energi använder Puls engagemangsplattform

Nacka energi johan ribrandt

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nacka Energi använder Puls engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en bra arbetsmiljö

Bakgrund
– Bakgrunden till att Nacka Energi valde att arbeta med Puls engagemangsplattform var att vi ville arbeta mer proaktivt med vårt arbetsmiljöarbete, säger Johan Ribrant, nätchef på Nacka Energi. – De vartannat år större mätningarna är bra men ger inte allt utan mer frekventa frågor och snabbare återkoppling hjälper oss att förändra till det bättre.

Kontinuerlig mätning och dialog kring resultaten bidrar till ett större engagemang
På Nacka Energi menar man att en kontinuerlig mätning och dialog kring resultaten bidrar till ett större engagemang och delaktighet i den gemensamma arbetsmiljön. Det skapar också möjlighet att ha ett samtal om frågorna inom respektive team istället för att det fastnar i toppen av företaget. – Tar vi in medarbetarnas synpunkter kontinuerligt så förstärks ju möjligheten att kunna påverka och vara delaktig, vilket i sin tur ger ökat engagemang, säger Johan.

Det blir ingen förändring om inte medarbetarna är med
– Vi utgår ifrån att alla har en vilja att bidra och göra saker bättre. Nyckeln för att nå dit är först att belysa det vi vill förändra och prata om det och därefter kommer åtgärden, säger Johan. Johan belyser också att en annan viktig del för att lyckas med sitt arbete är att förtydliga att dessa åtgärder och beteendeförändringar inte är något som bara chefen ska göra, utan vi som grupp tillsammans. – Det blir ingen förändring om inte medarbetarna är med, fortsätter Johan.

– Man kan tro att det är enkelt att bara göra en medarbetarenkät och sen är man klar, men det är faktiskt ett arbete och lärande bakom varje fråga och diskussion. När väl frågan är ställd, så är minst hälften kvar då det är dialogen inom teamen som är stället det verkligen händer, avslutar Johan Ribrant.

Lycka till!

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter här.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!