Få koll på OSA (AFS 2015:4) med vår OSA-modul i Pulsᐩ

Få koll på hur väl ni uppfyller lagkraven i Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA AFS 2015:4) genom att använda vår OSA-modul i Pulsᐩ. Ta reda på hur ledare respektive medarbetare tycker och vad ni behöver åtgärda. Mät kontinuerligt hur ni förbättrar er när ni jobbar med er organisatoriska och sociala arbetsmiljö.  

KONTAKTA OSS FÖR MER INFO
Få koll på OSA (AFS 2015:4) med vår OSA-modul i Pulsᐩ Få koll på hur väl ni uppfyller lagkraven i Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA AFS 2015:4) genom att använda vår OSA-modul i Pulsᐩ. Ta reda på hur ledare respektive medarbetare tycker och vad ni behöver åtgärda. Mät kontinuerligt hur ni förbättrar er när ni jobbar med er organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Hur fungerar
OSA-modulen i Pulsᐩ?

Pulsᐩ Solution

Mät och prioritera

Ledare och medarbetare svarar på frågor kring hur väl man upplever att ni jobbar med Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA). Analysera gap och prioritera vad som är viktigast för er att jobba med.  

Pulsᐩ Solution

Jobba med förbättringar

Jobba med era förbättringar och mät kontinuerligt effekterna av ert arbete. Fånga upp nya områden och låt OSA-modulen i Pulsᐩ vara grunden i ert systematiska arbetsmiljöarbete för att fånga upp och bedöma risker såväl som era styrkor. 

Rulla till toppen