Vill du också veta hur du kan få din strategi och dina förändringsprojekt att bli verklighet samtidigt som medarbetarengagemanget ökar?

 

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM PULSMETER – EN COACHANDE OCH PULSANDE MEDARBETARUNDERSÖKNING

 

 Fyll i nedan formulär så kontaktar vi dig

”Pulsmeter är ett verktyg som vi kontinuerligt arbetar med och vi ser resultatet i realtid. Våra chefer kan direkt skapa en dialog med medarbetarna kring resultatet och deras handlingsplaner”

Åse Bandling, HR Chef FeelgoodVanliga utmaningar som våra kunder har berättat om

 • Lågt medarbetarskap: ”det är någon annans fel”.
 • Använder traditionella medarbetarundersökningar: driver en offermentalitet ”det är någon annans ansvar att fixa till det”.
 • Hög belastning för HR och chefer att analysera och driva förbättringar kopplat till vanliga medarbetarenkäter.
 • Ofta långa handlingsplaner kopplade till medarbetarenkäter som sällan blir helt genomförda.
 • Hur ska man förvandla åsikter och data till beteendeförändringar som syns i mätbara affärsmål?

PulsMeter coachande medarbetarundersökning

 • Omedelbar personlig återkoppling och individuella handlingsplaner.
 • Kontinuerliga mätningar, resultat och förändringar i realtid.
 • En coachande medarbetarundersökning som driver beteendeförändringar och eget ansvarstagande, små steg i rätt riktning, som syns och mäts i affärsmål.
 • Avlastar HR och cheferna. Som chef ser du vad dina medarbetare tänker göra den närmaste tiden.
 • Implementerar er strategi, era förändringsprojekt och ökar medarbetarengagemang.
 • Metodik och verktyg baserat på forskning.

”Vi valde att arbeta med Puls Solutions och deras verktyg PulsMeter, därför att vi ville ha ett verktyg som inte bara mäter och samlar data utan även driver beteenden och stödjer cheferna och organisationen. PulsMeter coachar våra medarbetare i hur alla kan vara delaktiga och PulsMeter hjälper cheferna i snabba analyser och prioriterar det som är viktigast”

Liselott Sjöbeck, HR Manager Skurups Sparbank.

Vi valde PulsMeter för att få ett modernt verktyg som sätter fokus på våra kollegors välmående som en kritisk del i bolagets fortsatta framgång. PulsMeter passar väl in i vårt agila tänk att arbeta och ökar förmågan att hålla ihop vårt team trots att våra medarbetare arbetar utspridda hos många olika kunder. 

Håkan Ramberg, VD Knowit Quality Services Syd AB