Puls Engagemangsplattform

En AI-baserad engagemangsplattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Varför Puls?

Medarbetaren får tycka till men också ta ansvar. Puls skapar delaktighet och engagemang, direkt.
Gör det enkelt för dig som chef. Puls tydliggör vad som är viktigast att utveckla i ditt team och hur du gör det.
Skapar grymt duktiga ledare. Självcoachingmoduler som utvecklar dig som ledare baserat på just ditt resultat.
Puls pulsande medarbetarundersökning
Puls är enkelt att använda via mobil, läsplatta eller laptop. Besvara frågor så ofta som det passar er.
Puls coachar medarbetarna till egna aktiviteter, det skapar delaktighet och engagemang, direkt!
Du som ledare får enkla vyer som du kan djupdyka i om du vill. Vår AI prioriterar och coachar dig som ledare i hur du ska utveckla ditt team och ditt ledarskap.

Gör medarbetarna delaktiga

Vi hör ofta om att det finns en offermentalitet i organisationer: ”det är någon annans fel”. Medarbetarundersökningar som bara ställer frågor och samlar data har en tendens att ge medarbetarna ännu fler anledningar till att bli ett offer. Puls ber medarbetarna att tycka till men coachar dem också till hur de själva kan ta ansvar och påverka.

Frigör er tid

Puls coachar medarbetarna i hur de själva kan påverka och ger även smarta rekommendationer till vad som är viktigast för chefen att jobba med. Det är enkelt att analysera sitt resultat och snabbt börja agera på vad som är viktigast för respektive team. Självklart kan man dyka ner i datan för djupare analyser och segmentera denna så som du önskar.

Enkelt att använda och ger hög svarsfrekvens

Medarbetarna upplever det enkelt och roligt att arbeta med Puls. Det är ett interaktivt verktyg som kan användas på olika plattformar: dator, padda eller smartphone. Vi har en gedigen process med våra kunder för att säkerställa en hög svarsfrekvens och att cheferna vet hur och varför de agerar.

Vi vill att ni lyckas

Puls micro-coachar cheferna i hur de faktiskt ska agera för att bygga på sina styrkor eller jobba med förbättringsmöjligheter. Våra customer success managers finns där för er. De har hög kompetens och lång erfarenhet från flera olika områden och hjälper er att lyckas.

AI med fokus på actions

Varje medarbetare får direkt sin personliga återkoppling och skapar sin egen handlingsplan. Som chef får du en prognos på vad dina medarbetare tänker agera på. Våra AI baserade algoritmer känner igen mönster i datan och coachar chefen med smarta rekommendationer som anpassas efter resultatet i just det teamet.

Framtaget tillsammans med forskare

Frågorna och metodiken i Puls är framtaget tillsammans med forskare från Lunds universitet. Det finns även en studie gjord av samma forskare som validerat och reliabilitetstestat Puls.

”Vi tittade på många verktyg som samlade in data och åsikter med frekventa mätningar men Puls stack ut då vi såg att detta verktyg var mer än en kontinuerlig medarbetarundersökning: Puls är ett verktyg som vi såg kunde hjälpa oss att utveckla team och ledare.”

Jenny Hillerström-Schüldt, Chief People & Communications Officer på Ikano Bank

Ställ frågor och driv beteenden

Välj själv hur ofta och hur stora mätningar som du vill göra. Puls samlar data och coachar samtidigt medarbetarna till att ta eget ansvar för att påverka där de kan.

BOKA DEMO

Puls medarbetarundersökning
Puls medarbetarundersökning resultat

Analysera och agera

Datan presenteras i realtid och ger en snabb överblick. Våra algoritmer ser mönster i datan och ger chefen smarta rekommendationer på vad som är viktigast att agera på för just sitt team, samt hur man ska göra detta.

Segmentera och jämför datan efter era behov.

BOKA DEMO

Vi valde Puls för att få ett modernt verktyg som sätter fokus på våra kollegors välmående som en kritisk del i bolagets fortsatta framgång. Puls passar väl in i vårt agila tänk att arbeta och ökar förmågan att hålla ihop vårt team trots att våra medarbetare arbetar utspridda hos många olika kunder. 

Håkan Ramberg, VD Knowit Quality Services Syd AB