Kolla in Pulsᐩ ERM Plattform

En Employee Relationship Management plattform som gör det enkelt för dig som chef att skapa välmående team som presterar bättre. 

BOKA DEMO
Pulsᐩ Solution

Varför Pulsᐩ ERM Plattform?

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

Gör medarbetarna delaktiga

Vi hör ofta om att det finns en offermentalitet i organisationer: ”det är någon annans fel”. ERM plattformar med medarbetarundersökningar som bara ställer frågor och samlar data har en tendens att ge medarbetarna ännu fler anledningar till att bli ett offer. Pulsᐩ ber medarbetarna att tycka till men coachar dem också till hur de själva kan ta ansvar och påverka.

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

Frigör er tid

Pulsᐩ coachar medarbetare till hur de kan bli delaktiga och ta ansvar och ger även smarta rekommendationer till chefen för vad som är viktigast för chefen att arbeta med. Det är lätt att analysera dina resultat och att snabbt börja agera på det som är viktigast för varje team. Naturligtvis kan du dyka ner i data för djupare analys och segmentera data som du vill.

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

Enkelt att använda

Medarbetarna upplever det enkelt och roligt att arbeta med Pulsᐩ. Det är ett interaktivt verktyg som kan användas på olika plattformar: dator, padda eller smartphone. Vi har en gedigen process med våra kunder för att säkerställa en hög svarsfrekvens och att cheferna vet hur och varför de agerar.

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

Vi vill att ni lyckas

Pulsᐩ micro-coachar cheferna i hur de faktiskt ska agera för att bygga på sina styrkor eller jobba med förbättringsmöjligheter. Våra customer success managers finns där för er. De har hög kompetens och lång erfarenhet från flera olika områden och hjälper er att lyckas.

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

AI med fokus på actions

Varje medarbetare får direkt sin personliga återkoppling och skapar sin egen handlingsplan. Som chef får du en prognos på vad dina medarbetare tänker agera på. Våra AI baserade algoritmer känner igen mönster i datan och coachar chefen med smarta rekommendationer som anpassas efter resultatet i just det teamet.

Pulsᐩ Solution - ERM Plattform

Framtagen med forskare

Frågorna och metodiken i Pulsᐩ är framtaget tillsammans med forskare från Lunds universitet. Det finns även en studie gjord av samma forskare som validerat och reliabilitetstestat Pulsᐩ.

En ökning på 5% i medarbetarengagemang är direkt kopplad till en ökning på 3% i försäljningstillväxt efterföljande år
2017 Trends in Global Employee Engagement
Report, Aon

Ställ frågor och driv beteenden

Välj själv hur ofta och hur stora mätningar som du vill göra med vår ERM plattform. Pulsᐩ samlar data och coachar samtidigt medarbetarna till att ta eget ansvar för att påverka där de kan.

Pulsᐩ Solution
Pulsᐩ Solution
Ökar eget ansvar
Utvecklar teamet
Förbättrar ledarskapet

Analysera och agera

Datan presenteras i realtid och ger en snabb överblick. Våra algoritmer ser mönster i datan och ger chefen smarta rekommendationer på vad som är viktigast att agera på för just sitt team, samt hur man ska göra detta. Segmentera och jämför datan efter era behov.
Pulsᐩ Solution

Skapa superkrafter i ditt team genom smarta en-till-en möten

En till en möten är ett av de mest kraftfulla verktygen som du kan använda som ledare. I  Pulsᐩ får du förslag på vad du kan prata om och det är enkelt att boka in, anteckna och följa upp dina möten. 
Rulla till toppen