Hej, kul att träffas!

Varför finns Pulsᐩ Solutions?

Pulsᐩ Solutions finns därför att vi vill utveckla team och ledare till att ta mer ansvar samt må och prestera bättre. Vi erbjuder Pulsᐩ – teamets bästa vän.

Vad är Pulsᐩ ?

Pulsᐩ är en digital plattform som är framtagen och validerad tillsammans med forskare. Vi mäter och driver de faktorer och beteenden som påverkar individens och teamets engagemang, välmående och prestation.

”En global undersökning gjord av Aon Hewitt 2017 visar att en ökning på 5% i medarbetarengagemang är direkt kopplad till en ökning på 3% i försäljningstillväxt efterföljande år” – 2017 Trends in Global Employee Engagement – Report, Aon

Vad gör Pulsᐩ Solutions?

Våra produkter och våra konsulter stöttar dig och ditt team i vad ni ska göra, varför ni ska göra det och hur ni kontinuerligt jobbar för att må och prestera bättre som ett team.

Hur kan Pulsᐩ hjälpa dig och ditt team?

Vi vet att du och ditt team har massor att göra i vardagen och därför vill vi avlasta er genom att prioritera och arbeta med små kontinuerliga steg i rätt riktning.

Puls solutions hjälper team och ledare till kontinuerliga förbättringar för ökat engagemang och välmående och kopplar detta till tydligt mätbara resultat.

Vår historia

Vi startade som ett konsultbolag 2010 där affärsidén var att implementera våra kunders strategier i beteenden för att öka affärsresultat.

I samband med våra konsultprojekt tittade vi ofta på data från medarbetarundersökningar och hörde hur många av våra kunder svor över detta.

Många av cheferna hos våra kunder tyckte att medarbetarundersökningsprocessen var en tung process för att samla in en massa data och åsikter. Sällan visste cheferna vad de skulle göra med all data och många av förbättringsåtgärderna rann ut i sanden för man såg inte värdet av insatserna i sina affärsmål.

Vi insåg att det var dags att förändra världen och 2017 lanserade vi den första versionen av vår plattform. 

Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom hur man arbetar med att må och prestera bättre som team och ledare.

Vi vill bidra till en bättre värld​

På Pulsᐩ Solutions vill vi bidra till en bättre värld. Därför planerar och utför vi aktiviteter i vår affärsplan som bidrar till FNs globala mål.
Du kan läsa mer om vårt arbete här.

Agenda 2030 Pulsᐩ Solution
Rulla till toppen