Forskning + AI = Puls

En AI-baserad pulsande och coachande plattform för att mäta och driva medarbetarengagemang.

En medarbetarundersökning som fungerar.

På riktigt.

 

BOKA DEMO

Vill du samla data eller driva förändring?

Med Puls kan du mäta en gång om året eller varje vecka. Du bestämmer själv.

Men om inte chefen vet vad hen ska göra med all data och alla åsikter och om inte medarbetarna också tar ansvar, då kommer inget att förbättras.

PulsMeter coachar medarbetarna att ta ansvar och hjälper chefen att fokusera på rätt saker för ökat engagemang och ökat affärsresultat.

BOKA DEMO

Puls Solutions pulsande medarbetarundersökning

”Puls är ett verktyg som vi kontinuerligt arbetar med och vi ser resultatet i realtid. Våra chefer kan direkt skapa en dialog med medarbetarna kring resultatet och deras handlingsplaner”

Åse Bandling, HR Chef Feelgood

Varför Puls?

Gör medarbetarna delaktiga

Vi hör ofta om att det finns en offermentalitet i organisationer: ”det är någon annans fel”. Medarbetarundersökningar som bara ställer frågor och samlar data har en tendens att ge medarbetarna ännu fler anledningar till att bli ett offer. Puls ber medarbetarna att tycka till men coachar dem också till hur de själva kan ta ansvar och påverka.

Frigör er tid

Puls coachar medarbetarna i hur de själva kan påverka och ger även smarta rekommendationer till vad som är viktigast för chefen att jobba med. Det är enkelt att analysera sitt resultat och snabbt börja agera på vad som är viktigast för respektive team. Självklart kan man dyka ner i datan för djupare analyser och segmentera denna så som du önskar.

Enkelt att använda och ger hög svarsfrekvens

Medarbetarna upplever det enkelt och roligt att arbeta med Puls. Det är ett interaktivt verktyg som kan användas på olika plattformar: dator, padda eller smartphone. Vi har en gedigen process med våra kunder för att säkerställa en hög svarsfrekvens och att cheferna vet hur och varför de agerar.

Vi vill att ni lyckas

Puls micro-coachar cheferna i hur de faktiskt ska agera för att bygga på sina styrkor eller jobba med förbättringsmöjligheter. Våra customer success managers finns där för er. De har hög kompetens och lång erfarenhet från flera olika områden och hjälper er att lyckas.

AI med fokus på actions

Varje medarbetare får direkt sin personliga återkoppling och skapar sin egen handlingsplan. Som chef får du en prognos på vad dina medarbetare tänker agera på. Våra AI baserade algoritmer känner igen mönster i datan och coachar chefen med smarta rekommendationer som anpassas efter resultatet i just det teamet.

Framtaget tillsammans med forskare

Frågorna och metodiken i Puls är framtaget tillsammans med forskare från Lunds universitet. Där är även en studie gjord av samma forskare som validerat och reliabilitetstestat Puls.

”Vi valde att arbeta med Puls Solutions och deras verktyg, därför att vi ville ha ett verktyg som inte bara mäter och samlar data utan även driver beteenden och stödjer cheferna och organisationen. Verktyget coachar våra medarbetare i hur alla kan vara delaktiga och hjälper cheferna i snabba analyser och prioriterar det som är viktigast”

Liselott Sjöbeck, HR Manager Skurups Sparbank.

Ställ frågor och driv beteenden

Välj själv hur ofta och hur stora mätningar som du vill göra. Puls samlar data och coachar samtidigt medarbetarna till att ta eget ansvar för att påverka där de kan.

BOKA DEMO

Puls medarbetarundersökning
Pulsande och coachande medarbetarundersökning

Analysera och agera

Datan presenteras i realtid och ger en snabb överblick. Våra algoritmer ser mönster i datan och ger chefen smarta rekommendationer på vad och hur som är viktigast att agera på för just sitt team.

Segmentera och jämför datan efter era behov.

BOKA DEMO

Vi valde Puls för att få ett modernt verktyg som sätter fokus på våra kollegors välmående som en kritisk del i bolagets fortsatta framgång. Puls passar väl in i vårt agila tänk att arbeta och ökar förmågan att hålla ihop vårt team trots att våra medarbetare arbetar utspridda hos många olika kunder. 

Håkan Ramberg, VD Knowit Quality Services Syd AB