Företagskultur: Är du en förmedlare, bärare eller motståndare?

By mars 15, 2017För HR-Chefen
Coachande medarbetarundersökning

– Så identifierar du företagets tre medarbetartyper

Enligt Gallups ”State of the global workplace report”, som kartlägger och undersöker medarbetares motivation på jobbet, är 72 procent av medarbetarna på svenska företag oengagerade i sitt arbete. 16 procent är kulturförmedlare, som lever och andas företagets kultur, är inspirerade på jobbet och dessutom brinner för att sprida den till sina kollegor. 12 procent av medarbetarna på svenska företag är kultursabotörer som aktivt motarbetar företagets kulturmål och verksamhet… 

Utifrån Gallups undersökning kan medarbetare på svenska företag alltså delas in i tre grupper:

  • Kulturförmedlare som är engagerade och passionerade
  • Bärare, som varken är särskilt engagerade
  • Oengagerade och motståndare, som anstränger sig för att sabotera för företaget på alla upptänkliga sätt.

Undersökningsresultatet är skrämmande, dels eftersom 72 procent av svenskarna är relativt oengagerade på jobbet, men framförallt utifrån det faktum att hela 12 procent är kultursabotörer som kan ge upphov till mycket omfattande skador på företagets kultur, resultat, atmosfär och mycket annat.

Sabotörerna ägnar sig ofta och gärna åt att snacka skit, sprida negativ stämning på arbetsplatsen, läcka företagshemligheter och på andra sätt agera kontraproduktivt och hindra företaget från att nå sina mål.

Ta hand om kultursabotörerna så fort du kan

Med tanke på hur stora skador sabotörerna kan orsaka är det avgörande för företag att så snabbt som möjligt göra hantera dessa medarbetare innan deras åsikter och attityder hinner smitta av sig på andra medarbetare. Sabotörerna känns bland annat igen på att de ofta skapar så dålig stämning att kollegor överväger att säga upp sig samt att omgivningen upplever att de tappar energi när de konfronteras med personen.

Lär mer om hur du kan stärka upp företagsfamiljen!

Tumregeln när det gäller sabotörer är enkel; ju längre de stannar på företaget, desto mer kostnader och skador ger de upphov till. Kultursabotören tar alltid betydligt mer än de ger. Hur duktig personen är på sitt arbete är det med andra ord inte värt att låta sabotören ha kvar sitt jobb, dock är det inte alltid lätt att hantera uppsägningar och allt vad detta innebär.

Har du några frågor eller funderingar relaterat företagskultur eller värderingar är du varmt välkommen att höra av dig till mig på jenny.sanden@roirekrytering.se eller besök vår hemsida på www.roirekrytering.se.

Leave a Reply