fbpx

Fem tips på hur du blir världsmästare på att ge och få feedback

Coachande medarbetarundersökning

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Feedback….hur svårt kan det va? Jag säger väl bara vad jag tycker!

Studier har visat att det ledarbeteende som ger bäst effekt är att ge medarbetarna uppmärksamhet, utvärdera och följa upp deras arbete, d.v.s det vi till vardags kallar feedback,  allra bäst effekt ger den uppmuntrande feedbacken.

Många chefer och ledare anser sig vara mycket duktiga på feedback….dessvärre ser verkligheten annorlunda ut.

I en omfattande studie gjord av Simon Elvnäs  på KTH visade det sig att chefer i ganska låg utsträckning ledde sina medarbetare på det sätt de själva trodde!

I synnerhet avseende feedback.

Simon Elvnäs intervjuade ca 400 chefer om hur de såg på sin egen arbetsinsats bland annat när det gäller feedback och cheferna svarade att de lade upp till 40% av sin tid på feedback.

När man sedan filmade cheferna i deras vardag visade det sig att den tid de lade på feedback var upp till 2 (två)% !!!

Så det kanske inte är så lätt som att säga vad man tycker… kanske behöver cheferna få träning på feedback, få verktyg som stöd så att feedback ger avsedd effekt, det vill säga utvecklar medarbetarna.

Ibland hör jag chefer säga att de som verkligen behöver träning är medarbetarna…träning att ta emot feedback på rätt sätt. Och visst är det ett samspel, en dialog, där båda parter har lika stort ansvar för att feedback ger utveckling.

Fem tips för att ge feedback

1. Lägg fokus på positiv feedback!

När medarbetaren får uppskattning för väl genomförda prestationer växer deras självförtroende och känsla av att vara kompetenta. Var noga med att feedbacken är ärlig och uppriktig. Medarbetarna genomskådar snabbt din intention om den inte är ärlig. Använd inte positiv feedback för att manipulera eller för att ”sockra” inför tillrättavisning, det resulterar lätt i att medarbetaren bara väntar på ”smällen” när du ger beröm.

Tänk också på att ge uppskattning för hårt arbete och inte bara på resultat.

Ibland behöver du som chef ”sätta ner foten”, men då handlar det mer om gränssättning och tydliggörande av förväntningar, inte nödvändigtvis feedback.

2. Välj tid och plats med omsorg

Visst kan det vara härligt att som medarbetar få positiv feedback i plenum! Men tänk på att feedback är som bäst när det sker i dialog, d.v.s. mottagaren har en möjlighet att bemöta. I det enskilda mötet blir feedbacken mer personlig och troligen lättare för att ta emot. Om du helst ger positiv feedback inför andra, reflektera över varför du gör det! Vems behov styr?

3. Var konkret

Allmänt hållen feedback har sin plats ibland….och kan vara svårt att ta till sig. För att feedbacken ska vara utvecklande behöver den vara konkret och specifik.

Berätta vad du ser….Fakta

Berätta vad det väcker för tankar… t.ex .”jag förstår att du har mycket kunskap kring det här”

Berätta vad det väcker för känsla…t.ex. ”jag känner mig helt trygg med att du kommer att klara uppgiften”

Berätta dina förväntningar framåt, dina behov…t.ex. ”låt mig veta om du behöver något av mig för att upprätthålla ditt fantastiska arbete!”

4. Tala för dig själv!

Ge din feedback i form av Jag-Du budskap. Det skapar trygghet, tillit och möjlighet att bemöta. Om budskapet levereras i form av ”Jag har hört från andra….” Vi är många som tycker…” finns risk att det känna ospecifikt och flummigt. Det behöver finnas en tydlig avsändare och en tydlig mottagare för att feedbacken ska bli utvecklande.

5. Feedforward

Man tala idag om Feed Forward dvs berätta för medarbetarna om dina positiva förväntningar på dem framåt. Hjälp dem att se möjligheter till ännu bättre prestationer och utveckling.

Min övertygelse är att vi i för vår utvecklings skull behöver både feedback OCH feedforward.

Om er företagskultur präglas av positiv feedback kommer det att finnas utrymme även för den korrigernade feedbacken….om det trots allt skulle bli nödvändigt. Och då gäller samma tips som ovan.

Att ta emot feedback

Feedbacktrappan är en utmärkt modell att hålla sig till när det kommer till att ta mot feedback. Ju längre upp i trappan du kommer desto närmare är du utveckling. Det är upp till dig själv var du vill vara och hur mycket du vill utvecklas.

 

Feedback

 

Tills sist ett par tips till ALLA….ta ansvar för ditt egna behov av utveckling och feedback….be din chef eller dina medarbetare om feedback när DU behöver det!

Och när du får feedback, säg TACK! Det är en gåva given till dig för att du ska utvecklas!

LYCKA TILL!

Blogginlägget är skrivet av Carina Gustafsson på Competensum och är en samarbetspartner till Puls Solutions. Du kan läsa mer om Compentsum på deras Linked In sida och deras hemsida.

Vill du utveckla ditt team och ditt ledarskap?

Kolla in Puls. En AI-baserad engagemangsplattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!