fbpx

Fem konkreta tips för ledare som vill öka engagemang genom att skapa syfte

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Coachande medarbetarundersökning

Som chef har du ett väldigt stort inflytande på din personals engagemang. Du kan genom ditt ledarskap skapa förutsättningar för ett mycket högt engagemang och vi har beskrivit de olika engagemangsdrivarna i blogginlägget: Maximera affärsresultat och medarbetarengagemang.

Något det talas mycket om är att vi måste bli bättre på att förklara ”syftet” och även bli bättre på att ge medarbetarna ett ökat handlingsutrymme dvs ökat självstyre.

Här följer några enkla tips på hur du konkret kan skapa ett ökat medarbetarengagemang med verktygen: syfte och självstyre.

1. Gör alla delaktiga när ni sätter mål

Hur motiverad blir du av att bara få ett mål uppifrån som du ska nå? Visst är det mer motiverande att själv få sätta mål än att få dem nedtryckta i halsen? Det innebär såklart att du som chef ändå måste utmana så att målen blir tuffa men gör medarbetarna delaktiga i denna process. Du kan läsa mer om hur du sätter och när engagerande mål här.

2. Kom gemensamt fram till syftet nästa gång ni sätter era mål 

Varför ska ni uppfylla det mål som ni har satt? Vad leder det till? Hur hjälper det medarbetarna? Hur hjälper det världen? Om syftet är att ägarna ska tjäna mer pengar så kommer du ha svårt att skapa engagemang (såvida inte din personal också är ägare till bolaget). Låt medarbetarna själva komma på vad för syfte respektive mål har och hur ni bidrar till er verksamhets produkter, tjänster och övergripande vision och syfte.

3. Låt medarbetarna få vara med och bestämma hur era mål ska uppnås 

Att få en känsla av att vara delaktig i en lösning som leder till något man tror på är väldigt motiverande. Låt medarbetarna vara med och ta fram vilka olika alternativ det finns för att uppnå ett mål, vad som behöver göras, när det ska arbetas på, med vilka personer det ska utföras och på vilket sätt.

4. Använd ett icke-kontrollerande språk 

Ta bort ord som ”du måste”, ”du borde”, ”du behöver” och ersätt med ”Jag skulle uppskatta”, ”det skulle verkligen hjälpa oss om du…”, ”du sätter mig i en dålig sits om du inte…”, ”det blir troligtvis stora problem för oss om du inte…” Försök också att ställa öppna frågor istället slutna frågor. Slutna frågor är frågor som man kan svara ja eller nej på t.ex ”har du gjort dina uppgifter i tid?”. Öppna frågor börjar ofta med ”hur”, ”vad”, ”på vilket sätt” och kan inte besvaras med bara ett ”ja” eller ”nej”. Ett exempel på en öppen fråga är ”Hur har det gått för dig med dina uppgifter?”.

5. Ge medarbetarna frihet att styra sin tid

Visste du att Gmail och Google news uppkom genom Google’s ”20% regel”: Medarbetarna på Google får ägna 20% av sin arbetstid åt ett valfritt projekt, bara projektet leder till en förbättring för verksamheten. Nu kanske du tänker att det inte finns en chans att din personal kan göra vad de vill en femtedel av sin arbetsdag, men testa först med 2h per vecka och öka upp detta om ni tycket att det fungerar.

Det finns undersökningar som visar på att vi slösar bort så mycket som 48 minuter om dagen på privat surfande. Det blir ca 1000 minuter per månad eller mer än 16 h i månaden. Kanske vi kan använda en del av denna tid till ett projekt som vi själva har definierat och är inom ett område som vi verkligen brinner för, samtidigt som det är något som kan leda till en bättre verksamhet. Det viktiga är att du som ledare låter personalen presentera vad de arbetar på, pratar om hur det går, stöttar och även tillåter att man gör fel och felsatsningar.

Lycka till och kommentera gärna!

Källor: Drive, Daniel H. Pink, Behovsanpassat ledarskap, Stefan Söderfjäll.

medarbetarengagemang

 

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Företag och organisationer strävar ständigt efter att skaffa sig olika konkurrensfördelar. Många fokuserar på att minska kostnader, öka produktivitet eller implementera nya …

Många organisationer har insett värdet av att ha engagerade medarbetare och prioriterar detta högt i sina strategier. Ett effektivt sätt att kontinuerligt …

På dagens arbetsplatser spelar HR-teamen en avgörande roll för att säkerställa medarbetarnas välmående, engagemang och produktivitet. Engagemangsmätningar är ett kraftfullt verktyg som …

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!

Rulla till toppen