Hur räknar man ut personalomsättningen och vad den kostar?

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Räkna ut personalomsättningen och vad den kostar

Personalomsättning är en vanlig utmaning som många arbetsgivare står inför, och det kan vara kostsamt om det inte hanteras effektivt. Personalomsättningen avser den takt som anställda lämnar en organisation och ersätts av nya anställningar. Att förstå hur man beräknar personalomsättning och de kostnader som man kan relatera till detta kan hjälpa arbetsgivare att fatta bra beslut för hur man ska agera för att behålla och attrahera rätt medarbetare. 

Räkna ut personalomsättningen

Det finns olika metoder för att beräkna personalomsättning, men en vanlig metod är att dividera antalet anställda som har lämnat organisationen under en viss period (vanligtvis ett år) med det genomsnittliga antalet anställda under den perioden. Det resulterande talet multipliceras sedan med 100 för att få omsättningsgraden som en procentandel. Till exempel, om ett företag hade 100 anställda i början av året och 20 av dem lämnade under året, skulle personalomsättningen bli:

(20 / 100) x 100 = 20%

Detta betyder att 20% av företagets arbetskraft lämnade under året. Det är viktigt att notera att personalomsättningen kan variera beroende på t.ex. bransch, jobbtyp och geografiskt läge. 

Beräkning av kostnader för personalomsättningen

Kostnaderna för personalomsättningen kan vara både direkta och indirekta. Direkta kostnader inkluderar kostnader för rekrytering, anställning och utbildning av nya medarbetare. Dessa kostnader kan omfatta jobbannonsering, rekryteringsavgifter, bakgrundskontroller, drogtestning, introduktionsmaterial och löner för utbildare och chefer som är involverade i processen. Enligt en studie av Center for American Progress är genomsnittskostnaden för att ersätta en anställd ungefär 20% av deras årliga lön. (1)

Indirekta kostnader är mindre konkreta men kan vara lika betydande. De inkluderar förlorad produktivitet under den tid det tar att anställa och utbilda nya anställda, minskad moral och motivation bland kvarvarande anställda och potentiell skada på företagets rykte som en attraktiv arbetsplats. Dessa kostnader kan vara svåra att kvantifiera, men kan ha en betydande påverkan på organisationens resultat.

(1) Boushey, H., Glynn, S. J., & Schmitt, J. (2012). There Are Significant Business Costs to Replacing Employees. Center for American Progress.

 

Hur minskar man personalomsättningen?

Att minska personalomsättning kräver ett heltäckande tillvägagångssätt som tar itu med både de direkta och indirekta kostnaderna för personalomsättningen. Här är exempel på några strategier som arbetsgivare kan testa för att minska personalomsättningen: 

  • Förbättra medarbetarupplevelsen genom att erbjuda konkurrenskraftiga löner, förmåner och andra fördelar, samt skapa en positiv arbetsmiljö som främjar medarbetarengagemang och välmående. 

  • Investera i kompetensutveckling, extern och intern, för att hjälpa medarbetarna att växa och utvecklas inom organisationen.

  • Ge möjligheter för medarbetare att känna sig involverade t.ex. genom att ta emot feedback från medarbetarna och att man får delta i beslutsprocesser. 

  • Genomför exitsamtal för att förstå varför medarbetare lämnar, och identifiera möjligheter till förbättring.

  • Implementera effektiva introduktionsprogram för att hjälpa nya anställda att känna sig välkomna, och snabbt bli produktiva i sitt team.

Personalomsättningen kan vara kostsam för arbetsgivare, men med rätt strategier och tillvägagångssätt kan man hantera denna utmaning. Genom att förstå hur man beräknar personalomsättningen och dess kostnader kan arbetsgivare fatta rätt beslut och ta proaktiva åtgärder för att minska den, samt förbättra medarbetarengagemang och skapa team som mår och presterar bättre. 

Vill du öka ditt teams prestation?

Ladda ner vår guide och ta del av konkreta tips som du kan göra redan idag.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Att bli chef för första gången är en spännande upplevelse, fylld med möjligheter att växa som person och lära sig nya färdigheter. …

Safeture – ett växande SAAS-bolag Safeture är ett svenskt SAAS-bolag med fokus på säkerhets- och riskhanteringslösningar för anställda över hela världen. Safeture …

Vi lever i en föränderlig värld där många företag står inför utmaningen att inte bara anpassa sig utan också att leda förändringen. …

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!

Rulla till toppen