Hur ska man prata med en person som inte håller sin del av gruppens överenskommelser?

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

prata med en person som inte håller sin del av gruppens överenskommelser

Att arbeta i grupp är en viktig del av livet och arbetslivet. När man arbetar med andra personer är det ofta nödvändigt att göra upp överenskommelser för att nå ett gemensamt mål. Men ibland händer det att en person i gruppen inte håller sin del av överenskommelsen, vilket kan leda till frustration och stress för de andra gruppmedlemmarna. I detta blogginlägg kommer vi att diskutera hur man kan prata med en gruppmedlem som inte håller sin del av överenskommelsen.

Identifiera problemet

För att lösa problemet måste man först identifiera vad problemet är. Detta kan innebära att man tittar på vilka överenskommelser som har gjorts och vilka åtaganden varje gruppmedlem har. Om en gruppmedlem inte håller sin del av överenskommelsen kan det vara på grund av en bristande förståelse för vad som förväntas av dem. Det kan också bero på faktorer som personliga problem eller bristande motivation. När du har identifierat problemet kan du ta itu med det på ett effektivt sätt.

Ha en öppen och ärlig konversation

När du har identifierat problemet är det dags att prata med den berörda gruppmedlemmen. Försök att ha en öppen och ärlig konversation utan att döma eller anklaga personen. Förklara vad som har hänt och hur det har påverkat resten av gruppen. Försök att förstå personens synvinkel och försök att hitta en lösning som fungerar för alla.

Kom överens om en handlingsplan

När ni har diskuterat problemet är det dags att komma överens om en handlingsplan. Detta kan innebära att personen behöver mer stöd eller utbildning för att kunna utföra uppgiften på ett bättre sätt. Det kan också innebära att personen behöver hjälp med att organisera sin tid eller prioritera uppgifterna. Kom överens om vad som förväntas av personen och hur ni ska hålla varandra ansvariga.

Följ upp regelbundet

Det är viktigt att följa upp regelbundet för att säkerställa att åtgärder vidtas och att personen håller sig till överenskommelsen. Försök att göra detta på ett konstruktivt sätt och visa uppskattning för de framsteg som görs. Om personen fortsätter att ha problem, diskutera vad som kan göras för att hjälpa till att lösa problemet.

Sammanfattningsvis, när man pratar med en gruppmedlem som inte håller sin del av överenskommelsen, är det viktigt att identifiera problemet, ha en öppen och ärlig konversation, komma överens om en handlingsplan och följa upp regelbundet. Genom att arbeta tillsammans och stödja varandra kan ni alla nå framgång som en grupp.

Vill du lära dig mer om hur du hanterar svåra samtal?

Lyssna in på vårt webinar med Charlotte Lundgren.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Hur går man bäst tillväga för att ge positiv feedback? Är det enbart chefernas ansvar att ge positiv feedback? Positiv feedback är …

Jobba med feedback genom att använda feedbacktrappan Nyckeln till ett effektivt ledarskap samt en god kommunikation grundar sig till stor del i …

AI i rekryteringsprocessen En bra rekryteringsprocess är ett måste för företag och organisationer. Det är även ett av de områdena där artificiell …

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!

Rulla till toppen