eNPS – Fem enkla sätt att öka din Employee Net Promoter Score

Öka eNPS

eNPS är ett nyckeltal som flera organisationer arbetar med och det är ett nyckeltal som du kontinuerligt kan mäta och jobba med. eNPS står för Employee Net Promoter Score och är ett mått på hur villiga medarbetarna är att rekommendera sin arbetsplats till en vän eller en bekant. eNPS är den interna motsvarigheten till NPS, Net Promoter Score som är ett mått på kundlojalitet som togs fram av Fred Reichheld, Bain & Co och Satmetrix.

eNPS-värdet bygger på en ultimat fråga: ”På en skala mellan 0 till 10, hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?”

Svaren från på denna fråga delas in i tre kategorier:

0-6 = Kritiker
7-8 = Passiva
9-10 = Förespråkare

enps

eNPS = andelen förespråkare (%) – andelen kritiker (%) 

Ditt eNPS-värde kan alltså vara mellan -100 till +100 och vad som är ett bra värde är väldigt svårt att säga. Ofta talar man om att ett värde över 0 är bra, över 20 är mycket bra och över 50 är extremt bra. Men fokusera på ditt eget läge och din egen trend istället för hur ni ligger till jämfört med benchmark (läs mer om faran med att benchmarka medarbetarengagemang).

Fem enkla tips på hur du arbetar med och ökar eNPS-värdet

1. Be dina medarbetare att prioritera

Där är många faktorer som påverkar medarbetarnas engagemang och välmående. Be dem att prioritera vad som skulle ha störst betydelse för dem om ni tillsammans förbättrade det området? ”Om alla områden vore oförändrade, vad skulle ha störst påverkan på ditt engagemang och välmående om vi förbättrade det?”

2. Be dina förespråkare att berätta om styrkorna

Vad är det som gör att dina förespråkare just svarat 9 eller 10 på eNPS frågan? Dra nytta av dina förespråkare så att du förstår dina styrkor och kan fortsätta att utveckla dessa. Du kan fråga dem på olika sätt, digitalt eller analogt och ändå låta svaren vara anonyma.

3. Få mer feedback från kritikerna

”Your most unhappy customers are your greatest source of learning.” – Bill Gates. Be att få ytterligare input från dina kritiker. Vad är det som gör att de är missnöjda? Helst skulle du vilja att dessa träder fram så att du kan diskutera och förstå de bakomliggande orsakerna men om inte detta går så dra nytta analoga eller digitala hjälpmedel.

4. Agera

Att mäta och lyssna på feedback är max 20% av att få till en förändring. Action är minst 80% och det gäller att utvärdera styrkor och svagheter och verkligen agera så att det skapar förändring. Här har alla ett ansvar – vad ska du själv som medarbetare göra? Vad ska vi som organisation göra?

5. Kommunicera

Dina medarbetare har gett sin feedback, både kritiker och förespråkare. Medarbetarna har prioriterat det som de tycker är allra viktigast för dem. Förhoppningsvis har både medarbetarna och du som chef börjat att agera. För att skapa samhörighet och kompetensutbyte så bör ni kommunicera och byta erfarenheter med varandra. Boka upp snabba avstämningsmöten, gärna varje vecka där var och en berättar vad som har gjorts (chef som medarbetare) föregående vecka och vad som ska göras till nästa vecka. Allt med syfte att skapa en bättre arbetsplats. På detta sätt förstår medarbetarna hur de är en del av något större, de gör förbättringsåtgärder med sitt team, de lär sig av varandra och de förstår hur de kan vara delaktiga och vara med och påverka.

Lycka till med att skapa bättra arbetsplatser, mer engagerade medarbetare och högre eNPS-värden!

 

Join the discussion One Comment

Leave a Reply