De bästa ledarna i världen gör dessa 10 saker enligt Google

By januari 20, 2021För Chefen
De bästa ledarna

Företag spenderar massor av tid och pengar på att rekrytera, intervjua och anställa de bästa människorna till sina organisationer.

Men om chefen är kass, så kommer era nya medarbetare sannolikt att lämna din organisation så fort de bara kan.

Däremot, om du har bra chefer och ledare, kommer du inte bara att få ut det bästa av dina medarbetare, det är också mer troligt att de stannar kvar på er arbetsplats och rekommenderar andra att jobba där också (eller att köpa era produkter och tjänster).

I över 10 år har Google bedrivit forskning under kodnamnet Project Oxygen. Målet med forskningen är att definiera vad som gör den perfekta chefen så att de sedan kan utbilda och träna sina ledare till att utveckla och förstärka dessa beteenden.

Forskningen har gett resultat eftersom Google under åren har sett en markant förbättring av personalomsättning, medarbetarengagemang och resultat. 

Här är listan, som Google identifierat, på de beteenden hos ledare som är allra viktigast för medarbetarengagemang och prestation:

Var en bra coach

I stället för att lösa varje problem som uppstår så använder de bästa cheferna problem som en möjlighet för lärande. De guidar sina medarbetare och delar med sig av insikter när det behövs. Detta gör att deras team kan få värdefull erfarenhet och därmed växa och utvecklas i sina roller.

Ger medarbetarna ansvar istället för att detaljstyra

Har du någonsin hört talas om någon som gillar en detaljstyrande chef? Inte jag heller.

Däremot ger bra chefer sina medarbetare den frihet och det ansvar som man behöver för att vara engagerade: frihet att utforska sina idéer, att få och våga ta risker och göra misstag. De tillhandahåller också de verktyg som deras medarbetare behöver och ger flexibilitet i hur, när och var man arbetar.

Skapar en inkluderande arbetsmiljö och bryr sig om både affärsresultat och välbefinnande

I ett team med hög psykologisk säkerhet känner teamets medlemmar sig säkra att ta risker, lyckas och misslyckas inför och tillsammans med sina kollegor och sin chef. De känner sig säkra på att ingen i teamet kommer att håna eller straffa någon annan när man erkänner ett misstag, ställer en fråga eller föreslår en ny idé.

Är produktiv och resultatorienterad

De bästa cheferna är inte bara högt ansedda för vad de själva presterar – de gör även sina medarbetare till stjärnor. De gör det genom att föregå med gott exempel och vågar att hugga tag i saker när det behövs. De är inte rädda för att kavla upp ärmarna och hjälpa till, och det beteendet motiverar deras team.

Är bra på att kommunicera och öppen med information

De bästa cheferna är bra lyssnare. Detta hjälper dem att bättre förstå sina team och hur de ska visa lämplig empati. Dessutom inser bra chefer att kunskap är makt. Det är därför de är transparenta och villiga att dela information med sina team så att deras medarbetare har den information de behöver för att kunna lösa sina uppgifter. 

Är intresserade av att utveckla andra

Duktiga chefer uppmuntrar sina medarbetare och ger ofta beröm. Men de är inte rädda för att ge kritisk feedback också. De investerar också i sina medarbetare genom att hjälpa dem att nå sina personliga karriärmål. Detta beteende är såklart något som motiverar teamen att ge tillbaka och fortsätta att leverera. 

Har en tydlig strategi för sitt team

De bästa cheferna vet exakt var teamet är just nu, vart de är på väg och vad de behöver göra för att komma dit. Genom god kommunikation hjälper de till att hålla teamet på rätt spår. De ser också till att varje medarbetare förstår sin individuella roll och hur de är en del av den strategin.

Har nödvändiga tekniska färdigheter för att stötta teamet

Duktiga chefer förstår deras medarbetares jobb, inklusive deras vardagliga uppgifter och utmaningar. Om chefen flyttas in i en ny avdelning tar han eller hon tid att lära känna hur saker görs och arbetar för att bygga förtroende innan de gör drastiska förändringar eller ger råd om ändringar i hur man ska lösa sina uppgifter. 

Samarbetar med andra

Dåliga chefer ser sitt team som en silo som arbetar mot eller till och med saboterar för andra team inom samma organisation. Däremot ser de bästa cheferna till helheten. De arbetar för organisationens bästa som helhet och uppmuntrar sina team att göra detsamma.

Är duktig på att fatta beslut

De bästa cheferna är inte impulsiva, men de är beslutsamma. Efter att ha förstått fakta och lyssnat på teamets tankar och synpunkter, fattar de beslut – även om det kräver ett beslut som inte alla kommer att hålla med om.

Om du som chef kan träna på att göra dessa 10 saker, kommer du att bygga förtroende och inspirera dina medarbetare till en ökad prestation, ökat välmående och ökat medarbetarengagemang. 

De kommer att följa dig, inte för att de måste. Men för att de vill.

Lycka till!

Gillar du våra blogginlägg? Prenumerera på vår blogg här och få dem direkt till din email.

Vill du bli en ännu bättre ledare?

Prova Puls självcoachingmodul!

En digital ledarcoach som skapar grymt bra ledare.

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om Puls engagemangsplattform här.

Leave a Reply