fbpx

Jambiz Group stärker företagskulturen och motivation en med Puls Solutions engagemangsplattform

Puls på Jambiz

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

För Jambiz Group som är en grupp av konsult- och produktbolag så är en stark företagskultur som baseras på medarbetarinflytande, prestigelöshet och gemenskap en viktig grundpelare för verksamheten. För att kontinuerligt mäta medarbetarnas välbefinnande har Jambiz Group valt att använda sig av Puls, ett forskningsbaserat verktyg som stärker organisationers välmående och engagemang.

–Sedan 2018 genomför vi regelbundna medarbetarundersökningar via Puls. Det har genererat väldigt bra resultat, inte minst på grund av att vi gjort medarbetarundersökningarna till en självklar del av vår företagskultur. Vi har fått till en hög svarsfrekvens genom att tydligt kommunicera hur vi jobbar vidare med undersökningsresultatet på såväl ledningsnivå som individnivå, säger Jörgen Lindahl, vd på Jambiz Group.

Puls är mycket mer än bara ett verktyg för medarbetarundersökningar. I Puls Solutions metodik ingår även frekventa medarbetarsamtal, arbete med fokusområdena utifrån resultatet i grupper och på individnivå samt stöd till chefer i att prioritera och se möjligheterna.

Personlig handlingsplan för varje medarbetare

–Vi valde Puls Solutions eftersom de erbjuder ett verktyg och en metodik som baseras på evidens kring vad som engagerar medarbetare och även inkluderar mycket stöd i arbetet med att förvalta resultatet av medarbetarundersökningarna och uppnå varaktiga förbättringar, fortsätter Jörgen Lindahl.

Puls hjälper Jambiz Groups ledning att få svar på vad som motiverar medarbetarna och vilka inre motivationsfaktorer som är viktigast för att de ska trivas. Puls mäter även hur arbetet organiseras, leds och styrs och hur detta påverkar individ, grupp och organisation. Med resultatet går det att jämföra, på gruppnivå och göra historiska jämförelser. Varje medarbetare får också en personlig handlingsplan så att han eller hon kan följa och driva sin egen utveckling. Puls genomförs mer frekvent än traditionella medarbetarundersökningar, vilket gör det lättare att agera i rätt tid och med rätt åtgärder.

Forskningsbaserat och effektivt helhetskoncept

En framgångsfaktor för Jambiz Group är att de redan från start tydligt kommunicerade varför de väljer att genomföra regelbundna medarbetarundersökningar, att varje medarbetares åsikter är viktiga och att undersökningsresultaten analyseras på ledningsnivå och därmed verkligen gör skillnad.

–Puls ger oss en genomlysning av hur hela koncernen och dess medarbetare mår. Vi har tidigare testat undersökningsverktyg från stora globala leverantörer men känner inte samma förtroende för dem som för Puls Solutions helhetskoncept. Puls Solutions hjälper oss att jobba vidare med och använda undersökningsresultatet som beslutsunderlag. De hjälper oss också att lyfta blicken och betrakta undersökningsresultatet utifrån ett helhetsperspektiv, berättar Jörgen Lindahl.

Jambiz Group har ett medarbetarindex på över 50 eNPS, vilket är betydligt högre än genomsnittet.

–Ett bolag som ligger bra till ligger i allmänhet på 20 eNPS. Här är det ledarskapet som gör verklig skillnad. Det är på de mjuka värdena som Jambiz Group sticker ut allra mest, exempelvis lojalitet och ansvarskänsla. Medarbetarskap är en faktor som verkligen utmärker sig på Jambiz Group. Medarbetarna arbetar aktivt med att lyfta varandra i olika sammanhang och arbetsglädje står högt på dagordningen, vilket ger resultat i undersökningarna, säger Martin Hoff, vd på Puls Solutions.

Inspirerar till kontinuerligt förbättringsarbete

Jambiz Group har verkligen tagit fasta på Puls Solutions metodik genom att implementera verktyg och arbetssätt i sitt kontinuerliga förbättringsarbete.

–Puls har utvecklats till en självklar del av vår företagskultur. Verktyget utvecklas i takt med oss, vilket gör att vi kan jobba med det i många år framöver. Jag upplever att samarbetet med Puls Solutions har bidragit till att stärka vår företagskultur, det inspirerar oss till att fortsätta vårt kontinuerliga förbättringsarbete, säger Jörgen Lindahl.

Jörgens råd till företag som ska påbörja pulsmätningar är att jobba nära Puls Solutions, att lägga tid och energi på att informera personalen om varför undersökningarna genomförs och hur resultaten ska användas.

För att ytterligare öka svarsfrekvensen brukar Jambiz Group genomföra en tävling mellan bolagen i gruppen, där det bolag som svarar snabbast och har högst svarsfrekvens uppmärksammas.

–Våra medarbetare uppskattar att Puls är användarvänligt och att de snabbt och enkelt kan gå in och besvara frågorna, exempelvis via sin mobil. Tillsammans med Puls Solutions har vi jobbat mycket med att anpassa frågorna utifrån våra medarbetares behov. Eftersom vi gör mätningarna kontinuerligt kan vi snabbt fånga upp faktorer som behöver förändras. Vi upptäckte exempelvis att många nyanställda medarbetare ansåg att de fick bristande information angående praktiska rutiner hos oss. Vi introducerade därför ”Vakna med Jambiz”, ett uppskattat informationsmöte som genomförs två gånger i månaden där vi informerar om olika praktiska rutiner, avslutar Jörgen Lindahl.

Vill du utveckla ditt team och ditt ledarskap?

Kolla in Pulsᐩ. En AI-baserad plattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Hantera kränkningar diskriminering och trakasserier
För Chefen

Vad är kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering?

Har du koll på vad som gäller angående kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering? Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för olika typer av oacceptabelt beteende och innebär ”handlingar som riktas mot

10 tips på hur du blir mer effektiv genom mikropauser
För Chefen

10 tips på hur du blir mer effektiv genom mikropauser

Varför behöver vi mikropauser? När du sitter en hel dag och bara jobbar på så aktiveras musklerna för att stödja korrekt hållning och din hjärna jobbar hårt för att hålla

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!