Bli ett bättre team genom att arbeta agilt

By mars 4, 2021För Teamet
arbeta agilt
Att arbeta agilt är något som kan leda till både ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. Det behövs också nya arbetssätt för att överleva och växa i en snabb, teknologidriven värld. Många organisationer genomgår just nu olika transformationer för att bli mer agila med syfte att bli snabbare på att hantera förändringar, mer produktiva och mer lyhörda.
I detta blogginlägget kommer vi att förklara värdet med att jobba agilt i organisationer och team och även ge dig lite tips på hur du kan komma igång och påbörja din transformation till att bli ett mer agilt team.
Är du nyfiken på hur ditt team ligger till i dessa frågor så testa gärna Agile Puls som är gratis att prova på.

Vad innebär det att arbeta agilt?

”Agile” är ett tankesätt och iterativ metod som hjälper team att leverera värde till sina kunder (interna såväl som externa) oftare och med färre problem.
Istället för att satsa allt på en ”big bang”-lansering levererar ett agilt team värde i små steg. Kravlistor, planer och resultat utvärderas kontinuerligt så att teamet har en naturlig mekanism för att svara på förändringar snabbt.
Agilt arbete handlar om att sätta samman människor, processer och teknik, tid och plats för att hitta det mest lämpliga och effektiva sättet att arbeta på för att utföra en viss uppgift. Det agila teamet arbetar med en hög autonomi, med tydliga riktlinjer för uppgiften eller produkten, men det är upp till teamet hur man skall uppnå detta.

Varför ska man arbeta agilt?

Traditionellt så har organisationer genomfört förändringsprojekt och utvecklingsprojekt med stora lanseringar. Man kanske har planerat, räknat, budgeterat, testat i år och sedan släppt en färdig produkt eller förändring. Traditionella organisationer är också uppbyggda kring en statisk, strukturell hierarki, medan agila organisationer karakteriseras av ett nätverk med team som arbetar i snabba inlärnings- och beslutscykler.

Traditionella organisationer styrs även oftast från toppen och beslutsvägarna strömmar ner i hierarkin. Agila organisationer skapar ett gemensamt syfte och använder hela tiden ny data som sedan respektive team använder i sina beslut, de team som ligger närmast informationen och marknaden.

Det finns många fördelar med bli en mer agil organisation. Framför allt kan en agil organisation hantera förändringar mycket bättre än en traditionell organisation. Tidig feedback gör att planer kan justeras innan det är för sent. Öppenhet och transparens gör att även obekväm information kommer fram. Det finns ett mindset av att hela tiden i små steg förbättra. Vi tror också att människor mår bättre av att arbete på det här sättet. Mer av både ansvar och frihet.

Omvärlden förändras hela tiden och förändringen går snabbt. Det är svårt, nästintill omöjligt, att veta vad kundernas krav och behov är om ett år. Flexibilitet och möjlighet att snabbt anpassa sig till nya behov är därför en vinnande strategi för många organisationer på dagens marknad.
Att jobba agilt innebär att man är mycket bättre rustad för förändringar och undviker en massa onödigt arbete. Förändringar sker hela tiden. T.ex om du får en budgetnedskärning så kanske inte ett agilt projekt behöver läggas ner utan då tar man ett steg tillbaka och funderar på vad man kan göra med den budget man har. Eller så visar det sig, tidigt, att projektet faktiskt borde läggas ner – istället för att upptäcka det ett år senare.

Hur gör vi för att arbeta agilt?

Det finns olika sätt att transformera sin organisation eller sitt team till att arbeta mer agilt. Vissa organisationer är födda agila – de använder en agil verksamhetsmodell från början. Andra har en ledning som bestämt att organisationen ska transformera sig till att arbeta mer agilt.

Oavsett om det är ni som team som vill arbeta mer agilt eller det kommer från ledningen så är en bra utgångspunkt principerna som finns i Modern Agile.
Modern Agiles metod definieras av fyra vägledande principer:
  • Make People Awesome
  • Deliver Value Continuously
  • Make Safety a Prerequisite
  • Experiment & Learn Rapidly
Organisationer som Google, Amazon, AirBnB och andra är ett levande bevis på att dessa fyra principer verkligen fungerar.

Make people Awesome

I Modern Agile frågar man sig hur man kan göra människor i sitt ekosystem fantastiska. Det innefattar inte bara människor i teamet, utan alla  personer som använder, tillverkar, köper, säljer eller finansierar era produkter eller tjänster. Ni lär er deras sammanhang och vad de svär över, vad som håller dem tillbaka och vad de strävar efter att uppnå. Fråga er: ”Hur kan vi göra dem fantastiska?”

Deliver value continously

Att leverera värde är det som räknas och att leverera värde kontinuerligt kräver att ni delar upp större mängder av leveranser i mindre delar som kan levereras säkert nu istället för i större leveranser senare. Genom detta får ni tidig feedback och kan ändra kurs vid behov.

Make Safety a Prerequisite

Att känna sig trygg och säker, både fysiskt och psykiskt är ett grundläggande mänskligt behov och är även grundläggande för att få människor och team att prestera. Det handlar om att vi känner att vi kan vara oss själva på vårt arbetet, att vi kan uttrycka åsikter och att vi får lov att misslyckas och lära oss.

Experiment & Learn Rapidly

Det är mycket svårt att uppnå ”Make People Awesome” eller ”Make Safety a Prerequisite” om man inte tillåter misslyckande och lärande. Vi lär oss snabbt genom att experimentera och prova nya saker ofta. Vi gör våra experiment ”säkra att misslyckas” så vi är inte rädda för att göra fler experiment eller att göra fel igen.

Det här var ett mycket kort intro till hur ni kan komma igång att arbeta agilt. Nästa steg kan vara att ta reda på hur ni ligger till idag. Lycka till!

Hur agila är ni i ert team?

Prova Agile Puls!

Mät och agera för att transformera ert team till att bli mer agila.

Gillar du våra blogginlägg? Prenumerera på vår blogg här och få dem direkt till din email.

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill utveckla team och ledare till att må och prestera bättre.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är teamets bäste vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om Puls engagemangsplattform här.

Leave a Reply