fbpx

På EPN vill man göra mindre analys och mer action

Karolina HR EPN

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Entry Point North (EPN) är en av världens största skolor inom flygtrafiktjänster och levererar utbildning och tjänster på deras siter i Sverige, Irland, Ungern, Danmark, Spanien och Belgien samt i virtuella klassrum och på plats hos kunder över hela världen.

Karolina Frisk är Group HR Manager på EPN sedan 2018:

”Innan jag började på EPN jobbade jag för flera större bolag där processen för att göra årliga medarbetarundersökningar var omfattande. All fokus låg på förberedelser och analys och när det väl gällde att ”ta action” var energin slut eller så var det något annat i verksamheten som tog mer fokus. Processerna var för långa och gav inte tillbaka tillräckligt mycket givet den energi HR-avdelningarna och alla chefer samt medarbetare la ner.”

”När jag började på EPN hade vi mätningar vartannat år och vi gjorde analyserna själva i excelfiler utifrån det resultat vi fick. Vi satte oss ner och kikade på själva syftet med dessa undersökningar, läste på om forskning och började med att definiera vad det var vi ville åstadkomma i verksamheten – dvs att alla medarbetare känner sig trygga samt att de kan, får och vill engagera sig. Därefter tittade vi på lite olika lösningar som kunde hjälpa oss med det.”

Relevant forskning och aktivering av medarbetare är viktigt för EPN

EPN valde att jobba med Pulsᐩ dels för att det finns relevant forskning i bakgrunden som EPN själva sneglade på, dels för att konceptet inte bara bygger på principen att ge feedback utan även har en inbyggd funktion där medarbetare själva får tänkta till på vad man kan göra för att upprätthålla det som är bra alternativt ändra det som man upplever sämre.

”Det som kändes annorlunda var hur ansvaret för att ha en god arbetsmiljö och kultur inte bara hamnade uppe hos ledningen utan är något som alla kan ha inflytande över. För att förändra vissa problem bör och ska ansvaret definitivt ligga på chefer, men det finns så mycket man som medarbetare kan göra själv. Och om alla gör små saker varje dag blir det över tid en förändring som är både bestående och markant. ” säger Karolina.

”Det är enkelt och smidigt att jobba med Pulsᐩ

Karolina tycker att det är enkelt och smidigt att jobba med Pulsᐩ: ”Vi uppdaterar blott organisationen inför att vi kör mätningar och sen upplever jag att mycket sköter sig självt och att fokus ligger helt på actions.

Vi har under tre år kört stora årliga mätningar under våren och nu kan vi bygga en story kring resultatet, vi kan se hur organisationen och olika team utvecklas över tid och lägga extra kraft där det behövs.  Det är lätt att navigera och istället för att göra benchmarks mot massa olika industrier och ”top performers” så jobbar vi med utgångspunkt i oss själva.

Inför att vi i maj 2021 gjorde vår stora årliga mätning la vi till en kategori som handlade om hur EPN hanterat pandemin, vilket fungerade smidigt. Själva plattformen erbjuder mer än vad vi på EPN idag använder men ambitionen från vår sida är att utnyttja funktionaliteterna mer i framtiden exempelvis genom kortare pulsmätningar i specifika team.”

Börja med syftet för att lyckas när man arbetar med medarbetarengagemang

Karolina menar att syftet är viktigast för att lyckas: ”Att vara tydlig med syftet är den viktigaste nyckeln att lyckas med Pulsᐩ. Börja med varför man ska arbeta med medarbetarengagemang och hur det kopplas till den övergripande affären och strategin”.

På frågan om vad som kan vidareutvecklas hos Pulsᐩ svarar Karolina: ”EPN är en internationell koncern där vi har medarbetare i flertalet länder över Europa. Vissa frågor och synsätt kan ha lite för skandinavisk touch, som exempelvis frågan om man har kul på jobbet, vilken fått lite kritik från vissa av våra siter.

Synsättet på chefskap och ledarskap är något vi internt jobbar med och där kan jag ibland känna att Pulsᐩ återigen är skandinaviska och möjligen lite i framkant jämfört med vår industri. Det är så klart inspirerande för vårt fortsatta arbete även om vi just nu anpassar hur vi jobbar med medarbetarengagemang och inte utnyttjar alla funktioner.

Jag kan varmt rekommendera Pulsᐩ till organisationer som vill lägga krutet på actions och vill jobba utifrån utgångspunkten att alla kan och får ta ansvar för att utveckla och förbättra arbetsmiljö såväl som business” avslutar Karolina.

Vill du utveckla ditt team och ditt ledarskap?

Kolla in Pulsᐩ. En AI-baserad engagemangsplattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Hantera kränkningar diskriminering och trakasserier
För Chefen

Vad är kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering?

Har du koll på vad som gäller angående kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering? Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för olika typer av oacceptabelt beteende och innebär ”handlingar som riktas mot

10 tips på hur du blir mer effektiv genom mikropauser
För Chefen

10 tips på hur du blir mer effektiv genom mikropauser

Varför behöver vi mikropauser? När du sitter en hel dag och bara jobbar på så aktiveras musklerna för att stödja korrekt hållning och din hjärna jobbar hårt för att hålla

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!