fbpx

Så här skapar du psykologisk säkerhet för att få ett högpresterande team

Så skapar du psykologisk säkerhet i ditt team

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Team som presterar maximalt har en sak gemensamt: de har hög psykologisk säkerhet, d.v.s. tron att du inte kommer att straffas när du gör ett misstag.

”There’s no team without trust,” säger Paul Santagata, Head of Industry på Google.

Han känner till resultatet från en stor undersökning som genomfördes hos Google. Den visade att högpresterande team också har hög psykologisk säkerhet.

Studier visar att psykologisk säkerhet möjliggör risktagande, kreativitet och att man vågar gå mot strömmen utan att bli straffad för det. Det är beteenden som kan leda till ökad innovation av nya revolutionerande produkter och tjänster. 

Vår evolutionära utveckling förklarar varför psykologisk säkerhet är både känslig och viktig för att kunna prestera. Hjärnan behandlar t.ex. en tillsägelse från en chef, en provocerande kollega eller en ifrågasättande medarbetare som ett livs- eller dödshot.

Amygdala, larmklockan i hjärnan, startar ”kamp eller fly larmet”. Denna ”agera först, tänk senare” hjärnstruktur stänger av vårt analytiska resonemang när vi som mest behöver det. 

Även om denna ”kamp eller fly reaktion” kan rädda oss i livshotande situationer, så hindrar den oss från att tänka logiskt och smart på det sätt som behövs för att prestera maximalt. 

För att prestera maximalt i vår tidsålder behöver vi aktivera andra delar av hjärnan: de delar som ger oss positiva känslor, som gör att vi känner oss stärkta och som gör att vi kan lösa komplexa problem och samarbeta med andra.

Vi blir mer öppensinnade, motståndskraftiga, motiverade och uthålliga när vi känner oss trygga. Humorn ökar, liksom problemlösningsförmågan och kreativiteten.

När arbetsplatsen känns utmanande men inte hotande kan team prestera på max. Oxytocinnivåerna i våra hjärnor stiger, vilket framkallar förtroende och förtroendeskapande beteende.

Detta är en enormt viktig faktor för högpresterande team.

Så hur kan du skapa hög psykologisk säkerhet i ditt eget team?

Här är några konkreta tips att prova:

1. Se konflikter som en möjlighet att förbättra ert samarbete istället för ett hot

Konflikter i och mellan team är helt naturligt. När en konflikt uppstår så ställ frågan ”Hur skulle vi kunna hitta ett ömsesidigt önskvärt resultat som gynnar oss båda?”, istället för att kämpa för att just du ska ha rätt. 

2. Fundera på olika reaktioner och hur du ska hantera dessa

Att i förväg tänka igenom hur dina mottagare av ditt budskap kommer att reagera hjälper dig att hålla lugnet och hjälper dig också att fundera på dina motdrag. 

Det är lätt att man känner sig hotad när t.ex. ditt team börjar ifrågasätta ditt förslag. Men om du i förväg funderat på att detta kan vara en naturlig motreaktion, och hur du ska hantera detta, så kan du behålla lugnet och undvika att du själv ses som ett hot. 

Fundera på: 

  • Vilket är mitt budskap?
  • På vilka olika sätt kan mottagarna reagera på detta?
  • Hur ska jag bemöta de olika reaktionerna som kan uppkomma?

3. Var nyfiken istället för anklagande

Om dina teammedlemmar känner att du kommer att anklaga dem för något så kommer de sannolikt att känna sig hotade. Använd ett lärande tankesätt istället för ett anklagande. 

Prata om det problematiska beteendet eller resultatet som ni är missnöjda med, som en observation och använd ett sakligt, neutralt språk. Till exempel:

  • Prata om fakta: ”Under de senaste tre veckorna har du inte varit med på våra projektmöten”. 
  • Var nyfiken: ”Det finns säkert flera orsaker till att det varit så, kan vi prata lite om dessa?”
  • Fråga om en lösning. Personen som problemet berör, har ofta själv en bra lösning: ”Vad tycker du behöver göras?” och ”Hur kan jag stötta dig så att vi får det att fungera igen?”.

4. Be om feedback

Att be om feedback kring hur du kommunicerar är något som bygger förtroende och hjälper dig att förbättras. Ställ frågor som: 

  • Hur kände du dig när du hörde det som jag kommunicerade?
  • Vad tyckte du att jag kommunicerade på ett bra sätt och vad kan jag förbättra?

5. Mät psykologisk säkerhet

Flera organisationer mäter frekvent psykologisk säkerhet. T.ex. frågar Google: “How confident are you that you won’t receive retaliation or criticism if you admit an error or make a mistake?”

Om du börjar att arbeta med psykologisk säkerhet i ditt team så kan du förvänta dig ett ökat medarbetarengagemang, ett ökat välmående, ökad kreativitet och i slutänden ett team som mår och presterar bättre. 

Vill du utveckla ditt team och ditt ledarskap?

Kolla in Pulsᐩ. En AI-baserad engagemangsplattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!