Varför det lönar sig att investera i medarbetarengagemang

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

investera i medarbetarengagemang

Företag och organisationer strävar ständigt efter att skaffa sig olika konkurrensfördelar. Många fokuserar på att minska kostnader, öka produktivitet eller implementera nya teknologier, men en av de viktigaste konkurrensfördelarna är: medarbetarengagemang. Att investera i medarbetarengagemang handlar inte bara om olika ”feel-good”-initiativ; det handlar om att investera i aktiviteter som ger konkreta fördelar både för medarbetarnas engagemang och verksamhetens resultat. I det här blogginlägget kommer vi att utforska varför det lönar sig att investera i medarbetarengagemang och avkastningen på dessa investeringar.

Engagerade medarbetare är mer produktiva och levererar högre värden till organisationen

Engagerade medarbetare är mer produktiva och jobbar hårdare för att uppnå organisatoriska mål. När medarbetare är engagerade i sitt arbete så är de också mer motiverade att prestera på topp. Enligt en Gallup-studie upplever team med högt medarbetarengagemang 21% ökning i produktivitet jämfört med oengagerade team. Engagerade medarbetare är också mer benägna att bidra med innovativa idéer, ta ansvar för sitt arbete och samarbeta effektivt med kollegor. Genom att investera i medarbetarengagemang kan organisationer frigöra en stor potential i ökad produktivitet och effektivitet.

Engagerade medarbetare är mer benägna att stanna kvar och utvecklas på sin arbetsplats, vilket leder till minskad personalomsättning

Hög personalomsättning kan vara kostsamt för företag i form av rekrytering, utbildning och förlorad produktivitet. Oengagerade medarbetare är mer benägna att söka sig vidare till andra arbetsplatser, vilket leder till ökad personalomsättning. Å andra sidan kan organisationer som prioriterar och investerar i att jobba med medarbetarengagemang väsentligt minska personalomsättningen, och behålla de som de vill behålla. Enligt en studie av Corporate Leadership Council är engagerade medarbetare 87% mindre benägna att lämna sina organisationer än oengagerade kollegor. Genom att investera i medarbetarengagemang kan organisationer minska personalomsättningen och dess relaterade kostnader.

Engagerade medarbetare ger nöjdare kunder

Länken mellan medarbetarengagemang och kundnöjdhet är obestridlig. Engagerade medarbetare är mer benägna att erbjuda enastående kundservice och bygga positiva relationer med kunder. En studie från Temkin Group visade att företag med högt engagerade medarbetare presterade bättre än sina konkurrenter med i genomsnitt 20%, när det gällde kundupplevelsemätningar. Engagerade medarbetare är kunniga och uppmärksamma. De tar personligt ägande för att göra kunder nöjda, och de är villiga att göra det lilla extra. De tror på det de säljer. Kort sagt, de skapar enastående kundupplevelser. De skapar ett ”Wow!” som får kunderna att köpa mer, spendera mer och komma tillbaka för mer. Genom att investera i medarbetarengagemang förbättrar man inte bara den interna produktiviteten utan det har även en direkt påverkan på kundupplevelsen, vilket leder till ökad kundnöjdhet och såklart förbättrat affärsresultat.

Engagerade medarbetare bidrar med innovativa idéer och kreativa tankar

Innovation är en avgörande drivkraft för framgång i dagens snabbt föränderliga värld. Engagerade medarbetare är mer benägna att bidra med innovativa idéer och tänka kreativt för att lösa utmaningar. Genom att investera i initiativ som ökar medarbetarengagemang så investerar man i en kultur som främjar innovation och kreativitet, och därmed kan man få en konkurrensfördel inom sin bransch.

Att investera i medarbetarengagemang hjälper till att skapa en positiv organisationskultur som attraherar topptalanger

Att investera i medarbetarengagemang hjälper till att skapa en positiv organisationskultur, som attraherar de bästa och som främjar medarbetarnas välmående. En stark kultur byggd på förtroende, öppen kommunikation och en delad känsla av syfte kultiverar en inkluderande arbetsmiljö där man verkligen trivs. Engagerade medarbetare är mer benägna att anpassa sig till företagets värderingar, vilket leder till högre medarbetarengagemang, bättre teamwork och ökad motivation hos medarbetarna. Dessutom fungerar en positiv organisationskultur som en magnet för att attrahera de bästa. Jobbsökande prioriterar alltmer företag med en bra och stark kultur som uttalat investerar i medarbetarengagemang, och gör det på riktigt.

Engagerade medarbetare låter som fantastiska människor. Vem vill inte ha fler av dem? Men här är haken: Engagemang är inte något som bara kommer hos den enskilda individen, utan snarare en upplevelse skapad av organisationer, chefer och teammedlemmar.

Medarbetarengagemang är inte något som bara kommer av sig själv. Varje organisation engagerar vissa anställda, men de flesta organisationer misslyckas med att engagera majoriteten av dem. 

Engagemang kan inte skapas genom ekonomiska incitament. En högre lön är den ”enkla vägen” för att attrahera, behålla och motivera medarbetare. Men det skapar inga inre drivkrafter och är inte något som engagerar på lång sikt. Dessutom kan era konkurrenter höja sina löner när som helst och stjäla de anställda som bara är där för lönen. 

Att investera i medarbetarengagemang är ett strategiskt beslut som ger mätbara effekter både för medarbetare och för organisationer. Förbättrad produktivitet, minskad personalomsättning, förbättrad kundnöjdhet, ökad innovation och en positiv organisationskultur är bara några av de vinster som följer när man investerar i medarbetarengagemang.

Räkna ut ROI för att jobba med medarbetarengagemang

Ladda ner vår guide och räkna ut vilket värde som du kan få ut i din organisation.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Hur går man bäst tillväga för att ge positiv feedback? Är det enbart chefernas ansvar att ge positiv feedback? Positiv feedback är …

Jobba med feedback genom att använda feedbacktrappan Nyckeln till ett effektivt ledarskap samt en god kommunikation grundar sig till stor del i …

AI i rekryteringsprocessen En bra rekryteringsprocess är ett måste för företag och organisationer. Det är även ett av de områdena där artificiell …

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!

Rulla till toppen