Maximera vinsten av pulsmätningar med internkommunikation

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Maximera vinsten av pulsmätningar med internkommunikation

Många organisationer har insett värdet av att ha engagerade medarbetare och prioriterar detta högt i sina strategier. Ett effektivt sätt att kontinuerligt jobba med medarbetarengagemang är att mäta medarbetarnas engagemang och välmående genom pulsmätningar. Pulsmätningarna kan vara av olika omfattning och frekvens som passar in i just din organisation. 

Värdet av pulsmätningarna kan maximeras genom att kombinera dem med effektiva interna kommunikationsstrategier. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur organisationer kan använda internkommunikation för att öka värdet av sina pulsmätningar och därmed även öka medarbetarengagemanget. 

Var öppen med resultatet från pulsmätningarna och kommunicera till alla medarbetare

Efter varje pulsmätning, kommunicera resultaten till alla medarbetare. Det visar att deras feedback tas på allvar och det ger också en möjlighet att fira framgångar och identifiera områden för förbättring. Använd alla tillgängliga interna kommunikationskanaler för att dela resultaten, som e-post, intranätet och teammöten.

Uppmuntra tvåvägskommunikation

Pulsmätningar bör inte vara en enkelriktad kommunikation. Uppmuntra anställda att ge feedback och förslag utöver undersökningsfrågorna. Skapa en kultur av öppen kommunikation och visa att medarbetarnas input uppskattas genom att svara på deras kommentarer, frågor och förslag. Var observant på medarbetare som själva tar ansvar för att förbättra olika områden, beröm och uppmärksamma sådana beteenden – på så sätt kommer du få se mer av detta framöver. 

Agera baserat på feedback

När resultaten har kommunicerats är det viktigt att agera baserat på den feedback som ni har fått. Ta fram och underhåll en handlingsplan baserat på resultaten från era pulsmätningar och kommunicera vad som görs regelbundet till medarbetarna. Gör medarbetarna delaktiga så att de också får ta ansvar och vara med och påverka. Detta visar att deras feedback tas på allvar och att organisationen är engagerad i att göra positiva förändringar, tillsammans.

Ge kontext till undersökningsfrågor

Ibland kan undersökningsfrågor missförstås eller tolkas olika av olika personer. Ge kontext till frågorna för att säkerställa att medarbetarna förstår deras innebörd. Förklara till exempel varför vissa frågor ställs, vad organisationen hoppas uppnå genom att ställa dessa frågor och hur resultaten kommer att användas. Poängtera även att svaren på frågorna är subjektiva. Syftet med frågorna är oftast att få indikatorer på vad ni behöver prata mer om och reda ut i verkliga livet, inte att få svar på exakt allt. 

Använd internkommunikation till att öka svarsfrekvens och engagemang

Pulsmätningar är bara användbara om medarbetarna deltar genom att svara och sedan att man jobbar med resultaten i grupperna. Använd interna kommunikationskanaler för att uppmuntra deltagande och betona vikten av deras feedback. Förklara hur resultaten kommer att användas och hur organisationen är engagerad i att göra positiva förändringar baserat på feedback. Kommunicera även exempel på hur olika team och medarbetare i dessa team jobbar med resultaten för att lyckas. Vad är det som de uppnår och vilka vinster ser de? Vad kan ni lära er av varandra?

Pulsmätningar ger värdefulla insikter om medarbetarnas engagemang och välmående, men de är mest effektiva när de kombineras med bra interna kommunikationsstrategier. Genom att vara transparent, uppmuntra till tvåvägskommunikation, vidta åtgärder för feedback, ge kontext och driva svarsfrekvensen, kan organisationer använda pulsmätningar för att förbättra medarbetarnas engagemang och bygga en mer positiv kultur på arbetsplatsen.

Vill du utveckla ditt team och ditt ledarskap?

Kolla in Pulsᐩ. En AI-baserad plattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Att bli chef för första gången är en spännande upplevelse, fylld med möjligheter att växa som person och lära sig nya färdigheter. …

Safeture – ett växande SAAS-bolag Safeture är ett svenskt SAAS-bolag med fokus på säkerhets- och riskhanteringslösningar för anställda över hela världen. Safeture …

Vi lever i en föränderlig värld där många företag står inför utmaningen att inte bara anpassa sig utan också att leda förändringen. …

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!

Rulla till toppen