Autentiskt ledarskap – Är du en autentisk ledare?

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Alla människor har mer eller mindre erfarenhet av att utföra ledarskap utan att vara medvetna om det. Ledarskap handlar om hur du är som person, hur du ser på livet och hur du engagerar och influerar andra i att genomföra en gemensam uppgift. Vi intar ledarskapsrollen utan att tänka på det som förälder, lärare, i föreningsliv eller i andra sammanhang.

Ledarskap är ett väldigt brett område och kan definieras på många olika sätt. Det handlar i stora drag om relationer och samspel mellan individer samt grupper. Att ha förmågan att kunna ta beslut och få gruppen att hänga med på tåget och tro på projektet, arbetsuppgifterna som du vill driva igenom är det som kännetecknar en ledare. Beroende på hur situationen ser ut och vad syftet är behöver ledarskapsstilen också anpassas därtill. Alla branscher och yrken har olika behov som kräver olika typer av ledare i både privata och offentliga verksamheter.

Fem egenskaper som definierar en autentisk ledare

Självkännedom – Autentiskt ledarskap bygger på att ha självkännedom och vara genuin och sann mot andra människor. Äkta ledare är medvetna om sin identitet och vet deras styrkor och svagheter. På så sätt kan de vara konsekventa i sina handlingar och beslut.

Självkontroll – Har ett nära samband med hur väl vi förstår och känner oss själva. Hur bra leder vi oss själva? Om vi leder oss själva bra så bidrar det till att relationerna runt omkring oss också blir bättre när det kommer till jobb, familj och fritidsintresse.

Empati –
Att visa empati för andra människor är en viktig egenskap som autentisk ledare. Empati handlar om förmågan att förstå individers erfarenhet samt känna respekt för individen och situationen. En äkta ledare bryr sig om sina teammedlemmar och har en öppenhet, ärlighet, tillit, förståelse till dem. De är lyhörda och bryr sig också om deras känslor och välbefinnande.

Vishet – Vishet handlar om hur vi använder kvaliteter som kunskap, erfarenhet eller intelligens på ett moraliskt och etiskt försvarbart sätt. Det handlar även om en djup förståelse och insikt som erfarna ledare utvecklar över tid. Att man som ledare har förmågan att fatta kloka beslut, navigera genom komplexa situationer genom ett lugn samt inspirera andra med en medvetenhet om de bredare aspekterna av ledarskap. Vishet bygger på självreflektion, kontinuerlig utveckling och att ta lärdomar av framgångar men också motgångar.

Mod – En autentisk ledare leder med hjärna och hjärta och vågar att visa sina känslor och vara sårbara. En sådan ledare kräver mod och integritet. Mod är ett avgörande karaktärsdrag som både chefer och ledare behöver. Det handlar om att följa sin egen väg istället för att ledas av andras förväntningar.

Vill du lära dig mer om hur du engagerar dig själv och andra?

Lyssna in på Pulsᐩ Campfire med Thomas Kahn om hur du blir en mästare på engagemangsarbete.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Som chef är det lätt att du fastnar i gamla mönster och rutiner. Det är ibland lättare sagt än gjort att testa …

För att förbättra organisationens övergripande prestationer och uppnå ett lyckat arbete, krävs det samarbete och engagemang från medarbetarna där alla är med …

Kommunikation på arbetsplatsen är en förutsättning för att lyckas i organisationen och är av stor vikt av flera skäl. Det är ett …

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!

Rulla till toppen