Varför ska du jobba med Return On Engagement?

Coachande medarbetarundersökning

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Många pratar om att man måste öka medarbetarnas motivation men motivation kan vara väldigt kortsiktigt. T.ex att man får en bonus för uppnådda mål, att man får ett erkännande från närmsta chef eller en kollega. Man kan vara motiverad för specifika uppgifter eller att arbeta med olika medarbetare. Motivation handlar ofta om personliga behov, inte alltid det som är bäst för verksamheten där man jobbar.

Man mäter ibland ”Nöjd Medarbetar Index” men detta handlar om hur lycklig man är på sin arbetsplats, får man vad man vill ha, lön och ersättning, arbetsuppgifter etc? Medarbetare kan komma och gå på arbetsplatsen och känna denna lycka. De är nöjda men frågan är om de är engagerade?

Engagemang handlar om att verksamheten och medarbetarna har en gemensam agenda för verksamhetsmål, kultur och värderingar och för hur man i slutändan ska nå ett bättre resultat. En engagerad medarbetare är stolt över verksamheten där man jobbar och är redo att gå en extra mil för att hjälpa verksamheten att lyckas och nå eller slå uppsatta mål.

Forskning visar att ett högt medarbetarengagemang påverkar verkligen affären. Towers Watson har kommit fram till att ”4 av 5 medarbetare levererar inte till deras fulla potential” där en stor orsak är att de inte är tillräckligt engagerade. Gallup har undersökt och jämfört verksamheter med högst medarbetarengagemang jämfört med de som har lägst medarbetarengagemang och kommit fram till att de med högst medarbetarengagemang har:

  • 37% lägre sjukfrånvaro
  • 25% lägre personalomsättning
  • 48% mindre säkerhetsincidenter
  • 41% färre kvalitétsdefekter
  • 10% högre kundnöjdhet
  • 21% högre produktivitet
  • 22% högre lönsamhet

Källa: Gallup, skillnad mellan verksamheter med högst medarbetarengagemang jämfört med lägst

Produktivitet och lönsamhet beror inte endast på hur många timmar som personalen arbetar. Vad som verkligen räknas är hur engagerad personalen är under dessa timmar. Engagemang som leder till ett mätbart värde för verksamheten.

En annan viktig effekt av att kontinuerligt arbeta med sitt medarbetarengagemang är att du blir en mycket mer attraktiv arbetsgivare som har enklare att attrahera och behålla de människor du vill ha.

Hur jobbar du då med att skapa ett ökat medarbetarengagemang så att både verksamhetschefer och medarbetare sätter detta högt på sin agenda? Det finns tyvärr ingen generisk lösning som passar för alla verksamheter utan du måste utgå från ditt eget nuläge och vad det är vad du vill uppnå.

Att arbeta och förbättra sitt engagemang handlar om att etablera en process för kontinuerliga förbättringar: mäta, planera, agera, reflektera och förbättra. Det viktiga är sedan att kunna mäta effekterna i riktiga affärsmål och i riktiga pengar. Detta är vad vi kallar Return On Engagement.

medarbetarengagemang

Puls Solutions finns därför att vi vill skapa framgångsrika och attraktiva verksamheter, med engagerade medarbetare, som kontinuerligt förbättrar sig och levererar högre avkastning mot tuffare mål som går att mäta på riktigt. Vi kallar detta för avkastning på engagemang – Return On Engagement. 

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!