Vi vill ha hög flexibilitet för att leverera på jobbet

Coachande medarbetarundersökning

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vi människor kan kategoriseras in i olika typer, hur skapar vi själva engagemang, vilka nycklar är det som gör oss drivna? E grupp av människor är dem vi brukar kalla för ”Syftesmänniskorna”. De vill ha ett tydligt syfte, ett varför, till varför de ska utföra olika uppgifter. De vill känna ett stort självbestämmande över hur, när och var arbetsuppgiften ska utföras för att nå det överenskomna målet. Enligt siten Sälj & Ledarskap (1), gjorde Regus, som är en global kontorsleverantör, nyligen en undersökning som visar att 60% av medarbetarna skulle tacka nej till ett jobb om som inte erbjuder någon flexibilitet.

Nästan 40 000 människor intervjuades och undersökningens resultat kan sammanfattas:

  • Flexibla medarbetare uppfattas ha mer fritid av 77 % av respondenterna, då de kan välja var de vill arbeta och själv reglera sin arbetsbörda
  • Hälften uppger att flexibla medarbetare är bättre på att hantera balansen mellan yrkes- och privatliv
  • 38 % uppger att flexibla medarbetare är mer uppmärksamma och bättre på att bedöma sitt eget välmående
  • Entreprenörer anser inte bara att flexibla medarbetare är mer utvilade då de slipper påfrestande pendling (65 %), de tycker också att de är mer hälsosamma på grund av detta (72 %), och mer benägna att oftare gå till gymmet (70 %)
  • Kanske viktigast av allt är att flexibelt arbete uppfattas medverka till att människor får mer tid till familj och vänner (73 %), så det är knappast förvånande att hela 95 % hellre skulle ta ett jobb som erbjuder flexibilitet i valet mellan två liknande befattningar
  • 60 % går så långt som att säga att de skulle tacka nej till ett jobb om det helt uteslöt flexibilitet

(1) Sälj och ledarskap

Puls Solutions finns därför att vi vill skapa framgångsrika och attraktiva verksamheter, med engagerade medarbetare, som kontinuerligt förbättrar sig och levererar högre avkastning mot tuffare mål som går att mäta på riktigt. Vi kallar detta för avkastning på engagemang – Return On Engagement. 

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!