Hur Boliden Bergsöe arbetar med att öka medarbetarengagemang och affärsresultat

By maj 15, 2017Övrigt
Peter Carlsson Boliden

Peter Carlsson är sedan januari 2013 VD för Boliden Bergsöe. Peter brinner för människor och affärer och arbetar kontinuerligt med att öka och upprätthålla ett högt medarbetarengagemang. Här följer en kort intervju med Peter där Peter delar med sig av inspiration och tips:

  1. Vad innebär medarbetarengagemang för dig?

Vårt arbete med medarbetarengagemang är helt integrerat i vårt arbete med Lean och Safety, något vi kallar NBW, New Boliden Way. Centrala element är vikten av att alla medarbetare både utför sitt jobb och även utvecklar det, och att ledarnas roll är att träna, efterfråga arbetssätt, ge stöd samt utmana. För att bli framgångsrik med engagemang måste vi arbeta med allas delaktighet, ge personligt ansvar och möjlighet att påverka.

Bilden nedan är tagen från: https://www.youtube.com/watch?v=y4nwoZ02AJM

Medarbetarengagemang

När vi har ett högt medarbetarengagemang, då ror alla, dvs då gör alla sitt bästa och bidrar till att utveckla vårt arbetssätt vidare. Att ha medarbetare som bara njuter av utsikten men inte bidrar eller ännu värre förstör för verksamheten bidrar inte till verksamheten.

  1. Vilka är dina främsta tips till organisationer som vill driva medarbetarengagemang?

Att ta ett tydligt ledarskap med fokus på medarbetarengagemang, och att vara långsiktig. Det tar tid och det krävs uthållighet från alla för att lyckas. Vi utbildade ca 16 nyckelpersoner som i sin tur har tränat hela bolaget. Train the trainer är ett kraftfullt verktyg där den som ska träna sina kollegor lär sig ännu mer och träningsprogrammet blir välförankrat i verkligheten, där vi även kombinerade teori med praktik i vår verklighet. Efter avslutade träningsprogram drog vi ingång ett strukturerat arbete med förbättringsgrupper med målet att samtliga medarbetare ska ha deltagit i minst en förbättringsgrupp under året, detta för att skapa en delaktighet, träna de nyvunna kunskaperna så att dessa förstärks. Vi har även delat in hela anläggningen inklusive kontor i mindre områden där vi har individuellt ansvar för 5S (ordning och reda, systematiskt förbättringsarbete). Vi ändrade så att informationen från våra dagliga pulsmöten samt alla rapporterade avvikelser skickas ut till samtliga anställda från att tidigare ha spridits i en mindre krets. Detta för att göra information tillgänglig snabbt för alla.

  1. Vilka anser du är de största fallgroparna som man bör undvika när man arbetar med medarbetarengagemang?

Det är lätt att tro att man kan köra ett kort initiativ som ska ge resultat, men detta tar tid, framförallt om man vill få med sig alla.

Det är viktigt att agera förebild, att som ledare förändra egna beteenden och vanor så att man stödjer utvecklingen. Och att göra detta konsekvent.

  1. Hur kopplar ni ihop effekterna av ert medarbetarengagemang i era affärsmål?

Vi har valt att definiera affärsmål som är kopplade till att vi jobbar med medarbetarengagemang, dvs fokus på de aktiviteter vi ser som prioriterade.

medarbetarengagemang

Vill du ha våra artiklar och inlägg löpande? Prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer ca en gång per månad. Puls Solutions finns därför att vi vill skapa framgångsrika och attraktiva verksamheter, med engagerade medarbetare, som kontinuerligt förbättrar sig och levererar högre avkastning mot tuffare mål som går att mäta på riktigt. Vi kallar detta för avkastning på engagemang – Return On Engagement. www.puls-solutions.se

Leave a Reply