Joachim Källsholm VD för Securitas Sverige brinner för människor och affärer.

Joachim Källsholm

Joachim Källsholm är VD för Securitas Sverige med ca 7000 anställda. Joachim brinner för människor och affärer. Han är genuint intresserad av att skapa förutsättningar för ett högt engagemang hos sina medarbetare både för att öka företagets lönsamhet, men också medarbetarnas välmående. I nedan intervju ger Joachim dig sin syn på medarbetarengagemang och du får även konkreta tips som du kan applicera i din organisation.

  1. Vad innebär medarbetarengagemang för dig?

För mig handlar det om i en organisation som är tjänsteproducerande med många medarbetare att man först och främst älskar människor och umgås med människor. Annars blir det svårt att agera som chef på ett trovärdigt sätt, när man skall prata om medarbetare engagemang så det inte blir klyschigt. Det är min övertygelse som är grundplattan till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart medarbetarengagemang, där delaktighet, påverkansmöjligheter och andra starka drivkrafter bakom engagemang präglar organisationen. Men som sagt vara genuint intresserad. Du måste lyssna, motivera och återkoppla, skapa ett förtroende hos dina medarbetare oavsett vart i organisationen du arbetar.

Låt medarbetarna bli delaktiga

Andra ”enkla” faktorer som påverkar ett gott klimat är att låta medarbetarna bli delaktiga i besluten, ha tydliga mål för din verksamhet och för respektive medarbetare. Vad förväntas av dem?  Mycket av detta kan du skapa genom regelbundna avdelningsmöten med en strukturerad agenda.

Medarbetare som känner att de har en chef som gör allt detta blir mer engagerade i sitt arbete och bidrar därmed till ökad lönsamhet och konkurrenskraft

  1. Vilka är dina främsta tips till organisationer som vill driva medarbetarengagemang?

Låt medarbetarna bli delaktiga, då det mer än något påverkar ett positivt företagsklimat när medarbetarna blir delaktiga i besluten, givet bör man ha något gemensamt att sträva efter som man tillsammans kan dela glädje och upplevelser omkring.

Detta kan enklast beskriva genom enkla och tydliga mål som genomsyrar hela organisationen likt det vi gjort hos oss där 5 mål är tongivande men, det viktigaste beslutet när jag satte dessa var att de skulle vara skalbara så de passade in till minst 90 %. Då kan även ett stort företag prata med alla om samma mål i grunden, det driver genuint intresse och engagemang, vilket garanterat renderar i mer engagerat humankapital i sitt arbete och bidrar därmed till ökad lönsamhet och konkurrenskraft

  1. Vilka anser du är de största fallgroparna som man bör undvika när man arbetar med medarbetarengagemang?

Den största alla kategorier är medarbetarnas förväntningar där positiva kan driva på men negativa dra ner en hel org där ”statement likt vad var det vi sade etc” återfinns allt för ofta och påverkar oss hela tiden, kanske på ett direkt avgörande sätt. Därför tror jag som nämnts tidigare på ett öppet och kommunikativt klimat där man ges utrymme till reflektion mellan andetagen, där man kan lägga örat mot rälsen och först fundera på vilka förväntningar har jag på mina underställda och har de förstått budskapet och insett att de kan förändra och hur de påverkas av dina förväntningar?

Faktum är att man kan t o m skapa indirekt mobbing genom att inte sätta höga utan låga förväntningar på någon anställd.

  1. Hur ska man koppla ihop medarbetarengagemang till riktiga affärsmål?

Som nämndes ovan försöker vi jobba med skalbara affärsmål som alla kan ta in oavsett vart man befinner sig i bolaget, där har kommunikation blivit en hörnsten för oss då, engagerade medarbetare är viktigt för att skapa en dynamisk kultur där man trivs, känner igen DNAt och arbetar tillsammans för att framgångsrikt kunna uppnå Sverigeresans mål som vi kallar vårt framtidsfokus för.

Våra anställdas åsikter är betydelsefulla för att vi skall kunna fortsätta utvecklas och leda branschen. Att veta vad medarbetarna tycker om Securitas är viktigt inom genren ledarskap, engagemang, innovationskultur, utbildning, försäljning, kunder etc. och ligger till grund för att säkerställa vår framtid då vi i en modern miljö med digitalisering behöver alla dagar i veckan denna input för att se oss i swotanalysen avseende Securitas starka områden och de som behöver förbättras.

medarbetarengagemang

Vill du ha våra artiklar och inlägg löpande? Prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer ca en gång per månad. Puls Solutions finns därför att vi vill skapa framgångsrika och attraktiva verksamheter, med engagerade medarbetare, som kontinuerligt förbättrar sig och levererar högre avkastning mot tuffare mål som går att mäta på riktigt. Vi kallar detta för avkastning på engagemang – Return On Engagement. www.puls-solutions.se

 

Join the discussion One Comment

Leave a Reply