Inspireras av hur Anton Granlund och Global Retail arbetar med medarbetarengagemang

Anton Granlund

Anton Granlund är medgrundare till Global Retail som äger Sveriges G-star butiker. Anton brinner för människor och affärer. Hos G-star kallar man inte sina anställda för medarbetare utan för stjärnor, ”Jag tror att människor som mår bra skapar bra resultat” säger Anton. Läs och inspireras av hur Anton arbetar med medarbetarengagemang.

Vad innebär medarbetarengagemang för dig?

Det innebär att jag som ansvarig/ledare har skapat förutsättningar för medarbetare att komma till sin fulla potential. Det börjar självklart med att vi rekryterat rätt personer med de värderingar som matchar våra och förstärks genom att vi ger möjligheter till utveckling. Resultaten på engagemang syns och kan självklart mätas i hårda tal.

Vilka är dina främsta tips till organisationer som vill driva medarbetarengagemang?

Kanske något förenklat beskrivet handlar det om att vi som företag ska försöka göra det vi kan för att få medarbetarna högst upp i Maslows behovshierarki. Dvs skapar vi möjligheter till självförverkligande genom planerade aktiviteter och processer.

Vilka anser du är de största fallgroparna som man bör undvika när man arbetar med medarbetarengagemang?

Långsiktigt hållbar motivation /engagemang kommer av inre motivation som i sin tur kommer av att medarbetaren känner ett syfte, får göra något denne kan känna sig bra på och få känna autonomi. Dvs det handlar mindre om bonusar eller kortsiktiga incitament. Därför bör företag fokusera på att arbeta med långsiktiga lösningar och planer som skapar motivation på längre sikt.

Hur ska man koppla ihop medarbetarengagemang till riktiga affärsmål?

Jag tror att människor som mår bra skapar bra resultat. Dvs vi som företag kommer att se resultat i hårda tal genom att ha ett högt medarbetarengagemang.

medarbetarengagemang

Vill du ha våra artiklar och inlägg löpande? Prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer ca en gång per månad. Puls Solutions finns därför att vi vill skapa framgångsrika och attraktiva verksamheter, med engagerade medarbetare, som kontinuerligt förbättrar sig och levererar högre avkastning mot tuffare mål som går att mäta på riktigt. Vi kallar detta för avkastning på engagemang – Return On Engagement. www.puls-solutions.se

Leave a Reply