Symbal använder PulsMeter för att öka engagemang och affärsresultat

By juni 8, 2017Kundcase
Pulsmeter - coachande medarbetarundersökning

Symbal arbetar med förändringskommunikation, det vill säga de arbetar med hur kunderna på bästa sätt ska genomföra interna förändringar. Det kan både handla om utbildning och om kommunikation.

Sedan hösten 2016 använder Symbal den coachande medarbetarundersökningen PulsMeter. Såhär säger Håkan Bengtsson, Head of production på Symbal Communications AB, om PulsMeter:

”Som företag har vi genom PulsMeter fått fakta kring vilka områden vi är bra på samt vilka vi behöver jobba med. Det har fungerat som beslutsstöd för de interna initiativ vi lanserat under året.

Den stora fördelen med PulsMeter är att det är ett verktyg som över tid ger en indikation av hur organisationen mår. Att kunna följa utvecklingen motiverar både mig och min personal. Det visar även hur de åtgärder vi satt in uppfattas i organisationen.

I och med att undersökningen tar avstamp i individen och direkt genererar en individuell handlingsplan upplever jag ett ökat engagemang kring att ta tag i de frågor som anses viktiga. Fokus på individen och direkt återkoppling efter undersökningen är med andra ord en viktig faktor för att vi fortsätter använda PulsMeter.

Jag tror PulsMeter är användbart i alla organisationer där det finns dedikerade ledare/chefer. Att sträva efter ett högt engagemang och ett högt välmående måste vara relevant oavsett geografi, bransch eller storlek/omsättning.”

PulsMeter är en coachande medarbetarundersökning för att öka engagemang och affärsresultat.

Coachande medarbetarundersökning

 

Leave a Reply